วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

พลซุ่มยิงกองทัพเชคจะได้รับมอบปืนซุ่มยิงใหม่

Stealth Recon Scout .308 being fired(wikimedia.org)

Czech military sniper teams to get new rifles
http://www.praguepost.com/czech-news/49574-wednesday-news-briefing-sept-2-2015

โฆษกกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเชค Petr Medek ได้ให้ข้อมูลต่อสื่อว่า กองทัพเชคจะจัดซื้อปืนซุ่มยิงใหม่สำหรับชุดพลซุ่มยิง
โดยจะเป็นปืนต่อต้านอมภัณฑ์พิเศษสำหรับการยิงเป้าหมายในระยะไกลและอยู่ในที่กำบังแข็งแรง

สัญญาจัดหาปืนซุ่มยิงพิเศษจำนวน 30กระบอก วงเงิน 45 million Czech koruna ($1.85 million) ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะไม่ได้รวมเฉพาะเพียงตัวปืนเท่านั้น โดยนาย Medek กล่าวว่า
การจัดหาอาวุธครั้งนี้จะเป็นการจัดหาแบบทั้งระบบประกอบด้วย อุปกรณ์กล้องเล็ง ระบบแสดงผลพิเศษและ Computer ชุดคำสั่ง และอุปกรณ์ตรวจจับ รวมถึงกระสุนแบบพิเศษสำหรับปืนด้วย
การจัดหาปืนและกระสุนจะเป็นในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งระบบอาวุธจะถูกทดสอบและส่งมอบให้หน่วยที่รับมอบใช้งานโดยเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้
โฆษกของคณะเสนาธิการทหารกองทัพเชค Jan Sulc กล่าวว่าระบบปืนซุ่มยิงพิเศษดังกล่าวจะเข้าประจำการในชุดพลซุ่มยิงของ กองพลน้อยตอบโต้เร็วที่4(4th Rapid Reaction Brigade) และกองพลน้อยยานยนต์ที่7(7th Mechanized Brigade)
ทดแทนปืนซุ่มยิง Sako และ Falcon ซึ่งมีปัญหาทางเทคนิคหมดอายุการใช้งาน โดยกองทัพเชคต้องการจัดหาปืนซุ่มยิงแบบ Stealth Recon Scout จากบริษัท Desert Tactical Arms สหรัฐฯ
ซึ่งปืนซุ่มยิง Stealth Recon Scout ที่จะจัดหานี้มีแบบกระสุนหนักให้เลือกใช้สองแบบคือ .375 Chay Tac และ .50BMG(12.7x99mm)

ทั้งนี้พลซุ่มยิงนั้นจัดเป็นทหารระดับหัวกะทิของกองทัพเชคที่มีอยู่หลายชุดด้วยกัน โดยในส่วนกองพลน้อยตอบโต้เร็วที่4 และกองพลน้อยยานยนต์ที่7 นั้น
พลซุ่มยิงเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยพิเศษของกลุ่มที่601(601st Group) จากหน่วยรบพิเศษ General Moravec, สารวัตรทหาร และหน่วยพิทักษ์ปราสาทกรุงปราก (Prague Castle Guard) ครับ