วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

กองทัพอากาศนอร์เวย์ทำพิธีรับมอบเครื่องบินขับไล่ F-35A เครื่องแรก


https://forsvaret.no/aktuelt/her-er-norges-foerste-f-35

วันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา กองทัพอากาศนอร์เวย์ได้ทำพิธีรับมอบเครื่องบินขับไล่ F-35A AM-1 เครื่องแรก จากชุดแรกที่สั่งจัดหาขั้นต้น 4เครื่อง ที่โรงงานอากาศยานของ Lockheed Martin ใน Fort Worth มลรัฐ Texas สหรัฐฯ
กองทัพอากาศนอร์เวย์ได้เข้าร่วมโครงการ JSF ระดับ Tier 3 ในปี 2008 เพื่อจัดหาเครื่องบินขับไล่ยุคที่5 แบบ F-35A Lightning II เข้าประจำการแทนเครื่องบินขับไล่ F-16AM/BM จำนวน 55เครื่องที่ผ่านการปรับปรุง MLU ที่ใช้งานมานานหลายสิบปี
ซึ่ง F-35A ของกองทัพอากาศนอร์เวย์ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมจาก F-35A รุ่นมาตรฐานที่ใช้ในกองทัพอากาศสหรัฐฯ เช่น ติดร่มหน่วงเพื่อลดความเร็วระหว่างลงจอดที่ท้ายเครื่อง และปรับปรุงให้สามารถหยุดเครื่องในทางวิ่งที่น้ำแข็งจับได้ดีขึ้น
โดย F-35A ชุดแรก 4เครื่อง(AM-1, AM-2 และลำดับต่อไป)นี้จะบินไปประจำที่ฐานทัพอากาศ Luke กองทัพอากาศสหรัฐฯในมลรัฐ Arizona ที่เป็นที่ตั้งฝูงบิน F-35 นานาชาติก่อนคริสต์มาสนี้ เพื่อทำการฝึกนักบิน F-35 ชุดแรกของกองทัพอากาศนอร์เวย์
ก่อนจะเดินทางไปยังนอร์เวย์ในปี 2017 ซึ่งจะเข้าประจำการในฐานทัพอากาศ Orland ทางตอนกลางของนอร์เวย์แทนฝูงบิน F-16 เดิม ขณะที่ฐานทัพอากาศ Bodo ซึ่งเป็นที่ตั้งของ F-16 อีกฝูงนั้นกองทัพอากาศนอร์เวย์ตัดสินใจปิดฐานหลังปลด F-16
ทั้งนี้กองทัพอากาศนอร์เวย์จะเริ่มนำ F-35A เข้าประจำการภายในปี 2019 มีการสั่งจัดหาแล้ว 22เครื่อง และจนถึงปี 2025 กระทรวงกลาโหมนอร์เวย์มีแผนจัดหา F-35A จำนวน 52เครื่อง วงเงิน 64 billion Norwegian krone ($7.7 billion) ครับ