วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

ZMT โปแลนด์เปิดตัวปืนกลเอนกประสงค์ UKM-2000P รุ่นปรับปรุงใหม่

MSPO 2015: ZMT unveils modernised UKM-2000P machine gun
The modernised UKM-2000P general-purpose machine gun for the PAF. Source: Remigiusz Wilk
http://www.janes.com/article/54019/mspo-2015-zmt-unveils-modernised-ukm-2000p-machine-gun

งานแสดงอาวุธ MSPO 2015 ที่จัดขึ้นที่เมือง Kielce โปแลนด์ ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายนที่ผ่านมานั้น
Zaklady Mechaniczne Tarnow (ZMT) โปแลนด์ ได้เปิดตัวปืนกลเอนกประสงค์ UKM-2000P ขนาด 7.62x51mm NATO รุ่นปรับปรุงใหม่สำหรับกองทัพโปแลนด์
โดยปืนกล UKM-2000P รุ่นใหม่นี้ได้ถูกปรับให้มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้นและมีลักษณะเหมาะสมทางสรีรศาสตร์มากขึ้น

ตามมาตรฐานกองทัพโปแลนด์ปืนกลเอนกประสงค์ UKM-2000P จะถูกใช้เป็นอาวุธยิงสนับสนุนมาตรฐานประจำหมู่ทหารราบ(สามกระบอกต่อหนึ่งหมวดปืนเล็ก)
ทดแทนปืนกล PKM ของรัสเซียซึ่งใช้กระสุนขนาด 7.62x54R mm ซึ่งโปแลนด์ได้รับสิทธิบัตรในการผลิตตั้งแต่สมัยอดีตสหภาพโซเวียต
จนถึงปี 2000 จึงได้มีการพัฒนาปืนกล UKM-2000P ขึ้นมาโดยมีพื้นฐานจาก PKM โดยใช้กระสุน 7.62x51mm NATO ป้อนด้วยสายกระสุนแบบ M13
มีความเข้ากันได้กับมาตรฐาน STANAG 2310 สามารถทำการยิงได้ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง -50 องศาเซลเซียส ถึง +55 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้ปืนกล UKM-2000P รุ่นปรับปรุงล่าสุดมีการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่จากปืนกล PKM ดั้งเดิม 26ชิ้น มีร้อยละ69 ที่เป็นชิ้นส่วนใหม่
ชิ้นส่วนร้อยละ14 มาจาก UKM-2000P รุ่นเดิมที่ยังไม่ได้ปรับปรุง และชิ้นส่วนอีกร้อยละ17 สามารถสับเปลี่ยนใช้ร่วมกับปืนกล PKM ได้
ปืนกล UKM-2000P รุ่นปรับปรุงใหม่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าปืนกล UKM-2000P รุ่นดั้งเดิม(จากการทดสอบการยิงกระสุน 37,000นัด และ 53,000นัด)
สามารถยิงกระสุนกระสุน 7.62x51mm ได้ทั้งมาตรฐาน NATO และแบบที่ไม่ใช่มาตรฐาน สามารถใช้สายกระสุนได้ทุกชนิดรวมถึงสายกระสุนแบบ DM60 ของเยอรมัน
กล่องกระสุนแบบโลหะเดิมถูกเปลี่ยนเป็นกล่องกระสุนแบบผ้านิ่มความจุ 100นัด หรือ 150นัด ใช้พานท้ายแบบพับยืดหดได้แบบใหม่ซึ่งเหมาะกับทหารราบและพลร่ม
รวมถึงด้ามจับมือ ด้ามจับด้านหน้า และสายสะพายปืนที่มีความเหมาะสมด้านสรีรศาสตร์ต่อผู้ใช้งานมากขึ้น

โปแลนด์ได้ใช้งบประมาณในจัดหาปืนกลเอนกประสงค์ UMP-2000P รุ่นปรับปรุงใหม่เป็นวงเงิน 24.76 million Polish zloty ($6.53 million) สำหรับปืนจำนวน 378กระบอก
(ส่งมอบ 30กระบอก ปี 2015, 138กระบอก ปี 2016, 106กระบอกปี 2017 และ 104กระบอกปี 2018)
ซึ่งกองทัพโปแลนด์เพิ่งได้รับมอบปืนต้นแบบสองกระบอกในเดือนมิถุนยายน และนำปืนชุดแรกเข้าประจำการเมื่อ 28 สิงหาคม หลังเสร็จสิ้นการการทดสอบ ใช้งบประมาณในโครงการปรับปรุงรวม 2.5 million Polish zloty($661,122.5) ครับ