วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือรัสเซียเตรียมทดสอบระบบพรางตัวที่จะติดตั้งกับเรือฟริเกตชั้น Admiral Gorshkov

http://ria.ru/defense_safety/20151006/1297493603.html

สำนักข่าว RIA Novosti รัสเซียได้รายงานข้อมูลจากงานวันนวัตกรรมกระทรวงกลาโหมรัสเซียว่า OPK Oboronprom ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงของรัสเซีย
จะมีการทดสอบติดตั้งระบบอุปกรณ์ใหม่บนเรือฟริเกตชั้น Project 22350 Admiral Gorshkov ภายในสองสัปดาห์หน้า โดยระบบตั้งกล่าวเป็นระบบที่จะใช้พรางตัวเรือไม่เรือข้าศึกมองเห็นได้
ระบบอุปกรณ์พิเศษดังกล่าวมีหลักการทำงานในการพรางตัวเรือจากสายตาบุคคลผ่านอุปกรณ์ตรวจจับทางสายตา(Optical Device) เช่นระบบตรวจการณ์ Opto-Elctronic อย่างกล้องมองกล้างคืน(Night Vision device) และระบบเล็งเป้าหมาย
ทำให้สามารถปฏิบัติการในเวลากลางคืนและยามใกล้ค่ำอย่างซ่อนพรางการยกพลขึ้นบกและหลีกเหลี่ยงการถูกตรวจพบและถูกยิงโดยตรงจากข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางโฆษกได้อธิบายกว่าการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวบนสถานีในเรือฟริเกต Admiral Gorshkov จะเริ่มขั้นตอนการทดสอบได้ในราวสองสัปดาห์หน้า ซึ่งระยะการทำงานของระบบจะขึ้นกับภาวะสภาพอากาศภายนอก
ทั้งนี้ระบบอุปกรณ์ดังกล่าวยังถูกออกแบบให้ติดตั้งประจำสถานีบนเรือผิวน้ำแบบอื่น เช่น เรือยกพลขึ้นบก ยานเบาะอากาศ(Hovercraft) เรือปีกน้ำ(Hydrofoil) และเรืออีกหลายประเภทด้วย

เรือฟริเกต Project 22350 Admiral Gorshkov มีระวางขับน้ำประมาณ 4,500tons ตัวเรือยาว 135m และกว้าง 15m
ขับเคลื่อนด้วยระบบเครื่องยนต์ CODAG สองเครื่องยนต์ดีเซลกำลังเครื่องละ 5,200shp และสองเครื่องยนต์ Gas Turbine กำลังเครื่องละ 27,500shp ทำความเร็วได้สูงสุด 29.5knots พิสัยทำการ 4,500nmi
ระบบอาวุธมีเช่น ปืนใหญ่เรือ A-192M ขนาด 130mm, อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ P-800 Oniks ติดตั้งในท่อยิงแนวดิ่ง UKSK VLS 8-cell 2ระบบ
แท่นยิงแนวดิ่ง Redut VLS 8-cell 4ระบบ รองรับการติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยไกลตระกูล 9M96 (S-400) หรืออาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยใกล้ 9M100 (S-350) ในชุดบรรจุยิงแบบ quad-packed สี่นัดต่อหนึ่งท่อยิง
แท่นยิง Torpedo ขนาด 330mm 4ท่อยิง 2ระบบสำหรับ Torpedo ต่อต้านเรือดำน้ำและต่อต้าน Torpedo แบบ Paket-NK, มีโรงเก็บและลาดจอดเฮลิคอปเตอร์รองรับ ฮ.Ka-27 ได้1เครื่อง กำลังพลประจำเรือ 180-210นาย
เรือลำแรกของชั้นคือ Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov จะมีกำหนดเข้าประจำการในเดือนพฤศจิกายน ปี 2015 นี้ในกองเรือทะเลเหนือ โดยกองทัพเรือรัสเซียมีแผนจะต่อเรือฟริเกตชั้น Admiral Gorshkov ขั้นต้นราว 8ลำครับ