วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กองทัพบกไทยเปิดตัวปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง ATMG หรือ ATMOS

Thailand unveils new 155 mm ATMOS self-propelled howitzer mounted on a TATRA 6x6 truck


Elbit Systems ATMOS 155 mm

http://www.armyrecognition.com/october_2015_global_defense_security_news_uk/thailand_unveils_new_155_mm_atmos_self-propulled_howitzer_mounted_on_a_tatra_6x6_truck_402102015.html

ตามที่ได้เคยรายงานไปก่อนหน้านี้ว่าเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา กองทัพบกไทยได้เปิดตัวระบบปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง ATMG หรือ ATMOS ขนาด 155mm/52cal ติดตั้งบนแคร่ฐานรถบรรทุก Tatra T815-7 6x6 ขนาด 10tons ของสาธารณรัฐเชค
ซึ่งกองทัพบกไทยได้ลงนามสัญญาจัดหาจาก Elbit Systems อิสราเอล ในการถ่ายทอด Technology ให้กับศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอว.ศอพท.) เพื่อการประกอบในไทย
โดยคาดว่าจะเข้าประจำการใน กองพันทหารปืนใหญ่ที่๗๒๑ กองพลทหารปืนใหญ่ แทนปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน ปกค.๓๗ M109A5 ขนาด 155mm ซึ่งย้ายไปประจำการที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่๑๒ รักษาพระองค์ กองพลทหารราบที่๒ รักษาพระองค์
ทั้งนี้ตามแผนการจะมีการสร้างปืนใหญ่อัตตาจล้อยาง ATMG สองระยะคือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๖ระบบ ส่งมอบภายในปีนี้ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อีก ๖ระบบ รวม ๑๒ระบบ
ซึ่งคาดว่าจะเข้าประจำการใน กองพันทหารปืนใหญ่ที่๗๒๑ รวมกับระบบปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง Caesar จำนวน ๖ระบบที่จัดหามาก่อนหน้านี้เพื่อให้ครบอัตราหนึ่งกองพัน ๑๘ระบบครับ