วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือฟินแลนด์เริ่มโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งใหม่ และวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์กองทัพฟินแลนด์

FNS Porvoo Rauma-class missile boat(wikipedia.org)

FNS Hameenmaa minelayer(wikipedia.org)

Finland begins Squadron 2020 OPV programme
Concept image of the Finnish Navy's planned new 'Laivue 2020' (Squadron 2020) vessels, four of which will replace the country's existing Rauma-class and Hameenmaa-class vessels. Source: Finnish MoD
http://www.janes.com/article/54985/finland-begins-squadron-2020-opv-programme

กองทัพเรือฟินแลนด์เริ่มตั้งโครงการ Laivue 2020 (Squadron 2020) ซึ่งเป็นโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเอนกประสงค์ (OPV: Offshore Patrol Vessels)
โดยเรือตรวจการไกลฝั่งใหม่นี้จะเข้าประจำการแทนเรือเร็วโจมตีติดอาวุธปล่อยนำวิถีชั้น Rauma และเรือวางทุ่นระเบิดชั้น Hameenmaa ที่มีกำหนดปลดประจำการช่วงกลางปี 2020s

ซึ่งเรือเร็วโจมตีติดอาวุธปล่อยนำวิถีชั้น Rauma ทั้ง 4ลำ ประกอบด้วย FNS Rauma, FNS Raahe, FNS Porvoo และ FNS Naantali ซึ่งเข้าประจำการในช่วงปี 1990-1992
และเรือวางทุ่นระเบิดชั้น Hameenmaa ทั้ง 2ลำ คือ FNS Hameenmaa และ FNS Uusimaa ซึ่งเข้าประจำการในปี 1992 และได้รับการปรับปรุงใหม่ช่วงปี 2006-2008 นั้น
ตามข้อมูลของกระทรวงกลาโหมฟินแลนด์เรือทั้งสองชั้นนี้ไม่สามารถจะยืดอายุการใช้งานได้มากว่านี้แล้วด้วยเหตุผลด้านค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมฟินแลนด์ได้ให้ข้อมูลกับ Jane's ว่ากำหนดเวลาที่แน่นอนของช่วงกำหนดการหลักที่แตกต่างกันจะถูกกำหนดในขั้นตอนของโครงการ
แต่ขั้นแรกการขั้นตอนการส่งเอกสารการข้อข้อมูล (RFI: Request For Information) จะมีขึ้นในช่วงปี 2015-2016 และการก่อสร้างเรือคาดว่าจะเริ่มขึ้นในปี 2019-2024

เรือตรวจการณ์ไกลฝั่งตามโครงการ Laivue 2020 ของกองเรือฟินแลนด์นี้จะเป็นเรือรบเอนกประสงค์อย่างแท้จริง โดยมีขีดความสามารถทั้งการต่อต้านเรือผิวน้ำ ต่อต้านเรือดำน้ำ ต่อต้านอากาศยาน และการวางทุ่นระเบิด
ทั้งในเขตทะเล Baltic รวมถึงปฏิบัติการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจจัดการวิกฤตการณ์ระดับนานาชาติ ซึ่งกระทรวงกลาโหมฟินแลนด์ประเมินว่าจะใช้งบประมาณสำหรับเรือใหม่นี้ที่ราว 1.2 billion Euros ครับ


วีดิทัศน์แสดงขีดความสามารถกองทัพฟินแลนด์(Finnish Defence Forces) เพื่อประชาสัมพันธ์ในงานแสดงด้านความมั่นคงที่จัดขึ้นที่ Tampere ระหว่าง 4-6 กันยายน 2015
ในวีดิทัศน์จะเห็นปฏิบัติการของชุดทหารราบขนาดเล็กและยุทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพบกฟินแลนด์ในการต่อต้านการรุกรานของกองกำลังฝ่ายตรงข้าม เช่น
อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง PSTOHJ 2000 (Spike-MR), อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง 102 RSLPSTOHJ NLAW ,อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ ITO 15 (FIM-92F Stinger) และรถถังหลัก Leoprad 2A4 เป็นต้นครับ