วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

บราซิลจะได้รับมอบปืนใหญ่อัตตาจร M109 ที่ปรับปรุงใหม่ชุดแรกในปี 2016

BAE Systems delivers the first modernized M109 howitzers to Brazil for 2016 
M109 self-propelled howitzer
http://www.armyrecognition.com/october_2015_global_defense_security_news_uk/bae_systems_delivers_the_first_modernized_m109_howitzers_to_brazil_for_2016_41210151.html

BAE Systems บริษัทนานาชาติสหราชอาณาจักรจะส่งมอบปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน M109 ที่ทำการปรับปรุงใหม่ให้กองทัพบกบราซิลชุดแรก 16ระบบ ในปี 2016 โดยชุดที่สองจะถูกตามมาในปี 2018
กองทัพบกบราซิลมีปืนใหญ่อัตตาจร M109A5 ที่เดิมเคยประจำการอยู่ในกองทัพบกสหรัฐฯประมาณ 36ระบบ รวมกับปืนใหญ่อัตตาจร M109A3 ประมาณ 40ระบบ ที่เคยประจำการในกองทัพบกเบลเยียม
ปัจจุบันกองทัพบกบราซิลมีแผนที่จะปรับปรุงขีดความสามารถของกำลังยานเกราะของตน ตามแนวทางที่วางแผนศูนย์การฝึกหน่วยยานเกราะ CL Bld ใน Santa Maria
ซึ่งขณะนี้กำลังยานเกราะกองทัพบกบราซิลมุ่งไปยังแผน "Funcion Combate de Moviemento y Maniobra" "การเคลื่อนที่กระทำการต่อสู้" โดยมีกำลังหลักคือรถถังหลัก Leopard 1A5 ซึ่งจัดหาจากที่เคยประจำการในกองทัพบกเยอรมนีรวมราว 250คัน
และแผน "Funcion de Combate por Fuegos" "การกระทำการยิงต่อสู้" เพิ่มมิติการรบโดยจัดหาปืนใหญ่อัตตาจร M109A5+ ที่ปรับปรุงตามโครงการ VBCOAP
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ OCOP "การจัดหาเพื่อขีดความสามารถในการปฏิบัติการเต็มอัตรา" ของกองทัพบกบราซิล

M109A5+ ที่ได้รับการปรับปรุงจะติดตั้งระบบ Radar ความเร็วปากกระบอกปืน V0  และ remote actuated travel lock เช่นเดียวกับ M109A6 Paladin ติดตั้งระบบวิทยุ Falcon III ของ Harris Corporation
ระบบวัดตำแหน่ง GPS, ระบบการเล็ง และระบบควบคุมการยิงมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิงเป้าหมายมากขึ้น รวมถึงปรับปรุงให้สามารถป้องกันตนเองจากการถูกยิงตอบโต้ด้วยปืนใหญ่ดีขึ้น
ส่วนประกอบอื่นในรุ่น M109A5 บางส่วนที่ได้รับการซ่อมบำรุง เช่น M284 pipe, ระบบ Hydraulic  และ T154 skate และทั้งระบบ Technology ใหม่ทั้งหมดจะมีความเข้ากันได้กับ AFATDS (Advanced Field Artillery Tactical Data System)
นอกจากนี้ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพบกบราซิล OCOP ยังมีการจัดหารถเกราะสายพานส่วนเกินจากกองทัพบกสหรัฐ ตามมาตรา EDAs (Excess Defense Articles) และผ่านการขายแบบ FMS (Foreign Military Sales) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
ซึ่งประกอบด้วย รถเกราะที่บังคับการ M577A2 ของ BAE Systems 34คัน, รถเกราะสายพานลำเลียงพล M113A2 จำนวน 12คัน และ รถกู้ซ่อม M88A1 จำนวน 4คัน รวทั้งหมด 50คัน
โดยรถเกราะทั้งหมดภายใต้สัญญาจัดหานี้จะไม่ได้รับการปรับปรุงทั้งก่อนจัดหาและหลังจัดส่งให้แก่บราซิลครับ