วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Defense & Security 2015: อุตสาหกรรมอาวุธยุทโธปกรณ์ของตุรกี

งานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ Defense & Security 2015 ซึ่งจัดขึ้นที่ IMPACT Hall 6-8 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๒-๕ พฤศจิกายนนั้น
มาชมภาพบางส่วนของส่วนจัดแสดงของผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์จากตุรกีครับ

FNSS Defence Systems


FNSS ตุรกีแสดงผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของตน เช่น รถรบทหารราบสายพาน ACV-15 AIFV(Armored Infantry Fighting Vehicle)
ซึ่งในกลุ่มประเทศ ASEAN สามารถส่งออกให้กับมาเลเซียพร้อมสิทธิบัติการผลิตในประเทศโดย DEFTECH ในชื่อ ACV-300 Adnan ติดป้อมปืนใหญ่กล 25mm Sharpshooter ๒๑๑คัน
และกองทัพบกฟิลิปปินส์ รุ่นรถสายพานลำเลียงสะเทินน้ำสะเทินบก(AAPC: Amphibious Armoured Personnel Carrier) ๖คันในปี 2010 ครับ

Mechanical and Chemical Industry Corporation (MKEK)


MKEK หรือ MKE ในความควบคุมของรัฐบาลตุรกี แสดงผลิตภัณฑ์ของตน
เช่นอาวุธปืนเล็กที่พัฒนาจากปืนที่ได้รับสิทธิบัตรการผลิตจากต่างประเทศ เช่น ปืนกลมือ ปืนเล็กสั้น และปืนเล็กยาว ที่พัฒนาจาก ปืนกลมือ HK MP5 ปืนเล็กยาว HK G3 และ HK33 ปืนกล HK MG3
เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง M72, เครื่องยิงลูกระเบิดกึ่งอัตโนมัติ 40x46mm เครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ 40x53mm ระบบอาวุธปืนที่พัฒนาเองเช่น ปืนเล็กยาว MPT-76 7.62x51mm
เสื้อเกราะกันกระสุน กระสุนปืนเล็ก ลูกระเบิดยิงจากเครื่องลูกระเบิด กระสุนปืนใหญ่ และกระสุนปืนใหญ่รถถัง เป็นต้นครับ

ROKETSAN
บริษัท ROKETSAN ตุรกีแสดงข้อมูลและแบบจำลองผลิตภัณฑ์จรวด ระเบิดนำวิถี และอาวุธปล่อยนำวิถีของตน
เช่น อาวุธปล่อยนำวิถีร่อน SOM, ชุดระเบิดนำวิถีสำหรับระเบิดตระกูล Mk80s, จรวด T-122 Sakarya 122mm และ T-300 Kasirga 302mm
จรวดนำวิถี laser Cirit 2.75." และอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นต่อต้านรถถัง Mizrak ครับ

Otokar
บริษัท Otokar ตุรกีแสดงข้อมูลและแบบจำลองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของตน เช่น
รถรบทหารราบสายพาน Tulpar ติดป้อมปืนใหญ่กล Mizrak 30mm, รถรบทหารราบล้อยาง Arma 8x8 ติดติดป้อมปืนใหญ่กล Mizrak 30mm
และรถเกราะล้อยาง 4x4 Cobra ติดป้อมปืน Remote แบบ Basok 7.62mm ครับ

ASELSAN

บริษัท ASELSAN ตุรกี แสดงผลิตภัณฑ์และแบบจำลองระบบยุทโธปกรณ์ Elctronic ของตน เช่น
ป้อมปืน Remote แบบ SMASH ติดตั้งปืนใหญ่กล 30mm Mk44 Bushmaster II สำหรับเรือผิวน้ำ, ป้อมปืน Remote แบบ SARP ติดตั้งปืนกล 12.7mm และ 7.62mm
ระบบตรวจการณ์ Eletro Optic แบบ FALCONEYE-MW และรถสายพานที่บังคับการ ระบบปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานอัตตาจร KORKUT 35mm ครับ

Turkish Aerospace Industries (TAI)TAI ตุรกีแสดงข้อมูลและแบบจำลองผลิตภัณฑ์อากาศยานของตน เช่น
อากาศยานไร้คนขับ Anka MALE ISTAR UAV สำหรับภารกิจตรวจการณ์และรวบรวมข่าวกรอง เพดานบินกลางระยะทำการนาน
เครื่องบินฝึกใบพัด Hurkus และเฮลิคอปเตอร์โจมตี TAI/AgustaWestland T-129 ATAK ครับ