วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กองทัพบราซิลจะขึ้นระวางประจำการเรือ LPD ชั้น Foudre ของฝรั่งเศสในวันสิ้นปี 2015

Brazil confirms French LPD procurement
Brazil plans to soon commission the French Navy's LPD Siroco, pictured here in Toulon, after Portugal dropped interest in July. (Victor Barreira)
http://www.janes.com/article/56095/brazil-confirms-french-lpd-procurement

กองทัพเรือบราซิลยืนยันกำหนดการขึ้นระหว่างประจำการเรืออู่ยกพลขึ้นบก (LPD: Landing Platform Dock) ชั้น Foudre ลำที่สองคือ L 9012 FS Siroco ที่เคยประจำการในกองทัพเรือฝรั่งเศสในวันที่ 31 ธันวาคม 2015 ที่จะถึงนี้
ถึงกำหนดการขึ้นระวางประจำการหลังการลงนามสัญญาจัดหาจะมีการกำหนดเรียบร้อยแล้ว แต่เอกสารการโอนมอบเรือที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะมีการลงนามตามมาในวันที่เรือขึ้นระวางประจำการ
ซึ่งปัจจุบันกำลังพลชุดรับเรือของกองทัพเรือบราซิลกำลังทำการฝึกกับเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือฝรั่งเศส และบริษัท  DCI-NAVFCO ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการการฝึกและให้ความช่วยเหลือทางทะเลก็ทำให้บริการแปลภาษาระหว่างการฝึกตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว

เรืออู่ยกพลขึ้นบก LPD ชั้น Foudre ของกองทัพเรือฝรั่งเศสเดิมถูกต่อขึ้นมาสองลำคือ L 9011 FS Foudre ขึ้นระวางประจำการ 7 ธันวาคม 1990 และ L 9012 FS Siroco ขึ้นระวางประจำการ 21 ธันวาคม 1998
ต่อมาเรือ LPD ลำแรกของชั้นคือ FS Foudre ถูกปลดประจำการในปี 2011 และขายต่อให้กองทัพเรือชิลีเข้าประจำการในเดือนธันวาคม 2011 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น Sargento Aldea
ส่วนเรือ LPD ลำที่สองของชั้น Foudre คือ FS Siroco ที่ขายต่อให้กองทัพเรือบราซิลนั้นจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น G40 Bahia โดยกำหนดแบบเรือเป็น NDM (Navio Doca Multiproposito)
ในสัญญาจัดหาวงเงิน 80million Euros ที่กองทัพเรือบราซิลจะได้รับนอกจากเรือระบายพล 3ลำ ยังประกอบด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ MBDA MISTRAL บนแท่นยิงคู่แบบ SIMBAD สองระบบ,
อะไหล่, อุปกรณ์พิเศษ, เครื่องมือทดสอบ การฝึก และเอกสารทาง Technic ซึ่งเรือจะเข้าประจำการในฐานทัพเรือที่ Rio de Janeiro

บราซิลได้ประกาศเมือเดือนกันยายน 2015 ในการจัดตั้งกลุ่มติดตามและสนับสนุนและกลุ่มรับมอบเพื่อช่วยเหลือขั้นตอนการส่งมอบเรือ ทั้งนี้โฆษกของบริษัท DCNS ฝรั่งเศส ได้ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเรื่องการส่งมอบเรือ FS Siroco แก่บราซิลในส่วนที่บริษัทเกี่ยวข้อง
แต่ทางกองทัพเรือกล่าวกับ Jane's ว่า ถ้าจะมีความพยายามในการเพิ่มขีดความสามารถของเรือก็จะมีการดำเนินการภายบราซิลเองหลังจากที่เรือเข้าประจำการแล้ว
โดยมีแนวโน้มว่าจะใช้องค์ความรู้จาก DCNS ซึ่งเป็นผู้ซ่อมบำรุงดั้งเดิมของเรือที่ประจำการในกองทัพเรือฝรั่งเศสเดิมครับ