วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ภาพเปิดเผยความเป็นไปได้ที่เครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ J-16 EW จีนทำการบินครั้งแรก

Possible J-16 EW variant makes its first flight
A new electronic warfare variant of the SAC J-16 reportedly first flew on 18 December 2015. Source: Via Chinese Internet
A close-up of the new electronic warfare pod on the wingtips of the SAC J-16 shows a similarity to the Northrop Grumman AN/ALQ-218 Tactical Jamming Receiver. (Via Ifeng web page)
http://www.janes.com/article/56855/possible-j-16-ew-variant-makes-its-first-flight

ภาพที่เผยแพร่ในสื่อ Internet ของจีนเมื่อไม่นานมานี้ แสดงถึงความเป็นไปได้ที่ Shenyang Aircraft Corporation (SAC) ผู้สร้างเครื่องบินขับไล่โจมตีทางลึกสองที่นั่ง J-16
ได้พัฒนาเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW: Electronic Warfare) ที่มีพื้นฐานจากเครื่องบินขับไล่ J-16 ให้กองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีน(PLAAF: People's Liberation Army Air Force) ทำการบินครั้งแรกเมื่อ 18 ธันวาคม

ตามข้อมูลภาพและการวิเคราะห์ในสื่อสังคม Internet ของจีนหลายๆแหล่งรวมถึงภาพวิดีทัศน์ใน Web Ifeng นั้น J-16 EW ได้รับการติดตั้งกระเปาะสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่
ที่ดูคล้ายกับกระเปาะสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบ Northrop Grumman AN/ALQ-218 Tactical Jamming Receiver ที่ติดกับเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ E/A-18G Growler ซึ่งพัฒนามาจากเครื่องบินขับไล่ Boeing F/A-18F Super Hornet กองทัพเรือสหรัฐฯ
รวมถึงความเป็นไปได้ที่ J-16 EW เครื่องต้นแบบดังกล่าวจะไม่ได้ติดตั้งปืนใหญ่อากาศภายในลำตัวและอุปกรณ์ตรวจจับ IRST(Infrared Search and Tracking)
แต่เช่นเดียวกับเครื่องบินขับไล่ J-16 ซึ่ง SAC พัฒนาโดยมีพื้นฐานจากเครื่องบินขับไล่โจมตีสองที่นั่ง Su-30MK ซึ่งกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีนจัดหาเข้าประจำการในรุ่น Su-30MKK
เครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์  J-16 EW นั้นจะมีตำบลอาวุธที่ปีกและลำตัวรวม 10จุด สำหรับติดตั้งอาวุธและกระเปาะรวบกวนสัญญาณเชิงรุก Active Jamming

ก่อนหน้านี้กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้มีการพัฒนาระบบกระเปาะสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทางยุทธวิธีมาแล้วอย่างน้อยสามระบบ
ระบบแรกนั้นมีขนาดใกล้เคียงกับ EDO Corporation AN/ALQ-99 ที่อาจจะมีทั้งภาครับและภาคส่งในตัว(Receiver/Transmitter) โดยติดตั้งกับเครื่องบขับไล่ทิ้งระเบิด Xian Aircraft Corporation JH-7 ในปี 2007
ระบบที่มีขนาดเล็กกว่าคือกระเปาะสงครามอิเล็กทรอนิกส์ KG600 นั้นติดตั้งกับ JH-7 เช่นกัน และมีการพัฒนากระเปาะสงครามอิเล็กทรอนิกส์ KG300 สำหรับส่งออก

การพัฒนา J-16 EW นั้นดูจะเป็นแนวคิดเดียวกับ E/A-18G Growler ซึ่งเป็นเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพเรือสหรัฐฯ
ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีนในการส่งอากาศยานรบเข้าใกล้เป้าหมายปฏิบัติการทางอากาศโดยลดขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศฝ่ายตรงข้ามลงด้วยมาตรการสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ยังมีความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นไปได้ที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจะพัฒนาเครื่องบินขับไล่ J-15S ซึ่งเป็นรุ่นสองที่นั่งของเครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน J-15 ให้มีรุ่นเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน
รวมถึงความเห็นเพิ่มเติมอีกว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจะมีการพัฒนาระบบอากาศยานสนับสนุนสงครามอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งบนอากายานขนาดใหญ่เช่นเครื่องบินลำเลียง Shaanxi Y-8 ด้วย

ตามแหล่งข้อมูลของรัฐบาลประเทศในเอเชียประเทศหนึ่งในปี 2014 นั้นประเมินว่ากองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีนจะจัดหาเครื่องบินขับไล่ J-16 เข้าประจำการ 100เครื่องภายในปี 2020 ซึ่งร่วมถึง J-16 EW ที่จะเพิ่มจำนวนขึ้น
สอดคล้องกับกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนที่จะเพิ่มจำนวนเรือบรรทุกเครื่องบินที่ต่อเองนออกจากเรือบรรทุกเครื่องบิน Liaoning และเพิ่มจำนวนนักบินขับไล่พร้อมรบและเครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน J-15 ด้วยครับ