วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

ญี่ปุ่นเตรียมที่จะทำการบินครั้งแรกของเครื่องบินขับไล่ ATD-X เร็วๆนี้

Japan prepares for ATD-X maiden flight
The Mitsubishi Heavy Industries Advanced Technology Demonstrator - Experimental (ATD-X) fifth-generation fighter technology demonstrator being presented to Japanese media on 28 January.
A first flight is expected shortly. Source: JiJi Press/YouTube
http://www.janes.com/article/57537/japan-prepares-for-atd-x-maiden-flight


ญี่ปุ่นเตรียมจะดำเนินการทำการบินครั้งแรกของเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ต้นแบบสาธิต Advanced Technology Demonstrator-Experimental(ATD-X) ซึ่งพัฒนาสร้างโดย Mitsubishi Heavy Industries ในเร็วๆนี้จากการเปิดตัวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา
ก่อนหน้าที่เครื่องบินขับไล่ ATD-X จะออกจากโรงงานเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2014 นั้นกำหนดการบินขึ้นครั้งแรกถูกตั้งไว้ที่เดือนมกราคม 2015 แต่ก็ต้องล้าช้าออกไปเนื่องจากปัญหาข้อบกพร่องของระบบชุดคำสั่งควบคุมการติดเครื่องยนต์ใหม่อัตโนมัติ
ขณะที่การเปิดตัวก่อนหน้านี้ที่ไม่มีการเชิญสื่อมวลชนเข้ามาทำข่าวต่างจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อสื่อล่าสุดครั้งนี้ที่โรงงาน Mitsubishi Heavy Industries ที่ Komaki ทำให้มีข้อสังเกตุว่าความเชื่อมั่นในตัวโครงการ ATD-X ขณะนี้มีสูงมาก

เครื่องบินขับไล่ ATD-X Shinshin(心神 จิตวิญญาณ) ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องสาธิตทาง Technology มากกว่าที่เป็นเครื่องบินขับไล่ต้นแบบที่จะนำไปใช้ปฏิบัติการจริง
โดย ATD-X ถูกออกแบบให้มีคุณสมบัติตรวจับได้ยาก STEALTH และมีความคล่องตัวทางการบินสูง ตัวเครื่องสร้างจากวัสดุผสม co-cured และวัสดุดูดกลืนสัญญาณ Radar ที่เรียกว่า smart skin sensors
ปลายหัวเครื่องติดตั้ววิทยุความถี่เชิงรับ(RF) และระบบตรวจจับ IR ความแม่นยำสูง ระบบ Avionic และระบบตรวจจับอื่นๆของเครื่องยังไม่เป็นที่เปิดเผยในขณะนี้แต่จากรายละเอียดที่ปรากฎออกมาบ้างคาดว่าน่าจะมีการติดตั้ง AESA Radar
ติดตั้งเครื่องยนต์ Turbofan ของ Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI) แบบ XF5-1 สองเครื่องเป็นเครื่องยนต์แบบปรับแรงขับด้านท้ายได้(thrust-vectoring) ซึ่งพัฒนามาสำหรับเครื่องบินขับไล่ ATD-X โดยเฉพาะ
สมรรถนะเบื้องต้นทีมีการเปิดเผย ATD-X มีน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 13tons มีเพดานบินสูงสุด 65,000ft ทำความเร็วได้สูงสุด 2.25MACH (1.82 MACH แบบ Supercruise)
รัศมีการรบ 411nmi หรือพิสัยการบินไกลสุด 1,566nmi (เมื่อติดถังเชื้อเพลิงสำรองสองถัง) และพิสัยการบินเดินทางไกลสุด 1,728nmi

ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการในขณะนี้ว่าเครื่องบินขับไล่ ATD-X Shinshin จะทำการบินครั้งแรกเมื่อไร แต่มีข้อสังเกตุว่าน่าจะเป็นภายในเร็วๆนี้คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับ