วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

กองทัพเรือพม่าทำพิธีวางกระดูกงูเรือระบายพลใหม่

Myanmar Navy New Landing Craft Keel Laying Ceremony
https://www.facebook.com/www.myanmarnavy.org/posts/1023324974376324

Myanmar Navy Land Craft Mechanized 1611, 1612 and 1613

Myanmar Navy Land Craft Mechanized 1701, 1702, 1703, 1704, 1705 and 1706

วันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมากองทัพเรือพม่าได้ทำพิธีวางกระดูงูเรือระบายพลขนาดใหญ่ (LCU: Landing Craft Utility) ขนาด 56m จำนวน 2ลำ และเรือระบายพลขนาดกลาง(LCM: Landing Craft Mechanized) ขนาด 29m จำนวน 6ลำ
เรือระบายพลเหล่านี้เป็นเรือที่กองทัพเรือพม่าออกแบบและต่อเองในประเทศเป็นชุดที่4และชุดที่5แล้ว นับจากเรือระบายพลขนาดกลาง LCM 1611 ที่เข้าประจำการในปี 2005, เรือ LCM 1612 และ 1613 ที่เข้าประจำการในปี 2013
และล่าสุดคือเรือ LCM 1701, 1702, 1703, 1704, 1705 และ 1706 ล่าสุดที่เข้าประจำการในวันที่ 24 ธันวาคม 2015 ซึ่งเป็นวันครบรอบ68ปีการก่อตั้งกองทัพเรือพม่า

Myanmar Navy Landing Craft Utility 603

ในส่วนเรือระบายพลขนาดใหญ่ LCU นั้นกองทัพเรือพม่ามีเรือ LCU 603 ที่จัดหาจากสหรัฐฯเข้าประจำการมาตั้งแต่ปี 1960s ซึ่งคาดว่าน่าจะปลดประจำการแล้ว และเรือ LCU 605 ที่พม่าต่อเองเข้าประจำการมาตั้งแต่ปี 1984 ซึ่งมีอายุการใช้งานมากเช่นกัน
คาดว่าเรือ LCU ใหม่ขนาด 56m ที่จะต่อใหม่ขึ้น2ลำน่าจะมาทดแทนในส่วนเรือ LCU เก่าในข้างต้น
การที่กองทัพเรือพม่าต่อเรือระบายพลเพิ่มขึ้นนั้นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการยกพลขึ้นบก เคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์และกำลังพล รวมถึงสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงได้มากยิ่งขึ้นครับ