วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

กองทัพเชคจัดซื้อปืนเล็กยาว CZ806 Bren2 ชุดแรก

Czech Republic buys first CZ 806 Bren 2 rifles
The Czech Republic has ordered the new CZ 806 Bren 2 assault rifle for its armed forces. Source: Ceska Zbrojovka
http://www.janes.com/article/57045/czech-republic-buys-first-cz-806-bren-2-rifles

กองทัพสาธารณรัฐเชค(ACR: Army of the Czech Republic) ได้ลงนามสัญญาการจัดหาสองสัญญากับ Ceska Zbrojovka ผู้ผลิตอาวุธปืนของเชค
ในการสั่งซื้อปืนเล็กยาว CZ806 Bren2, เครื่องยิงลูกระเบิด CZ805 G1 และปืนพกกึ่งอัตโนมัติ CZ75 SP-01 Phantom

โดยสัญญาแรกวงเงิน 417 million Czech Koruna ($16.6 million) เป็นการสั่งซื้อปืนเล็กยาว CZ806 Bren2 จำนวน 2,600กระบอก, เครื่องยิงลูกระเบิดติดประกอบใต้ลำกล้องปืนเล็ก CZ805 G1 จำนวน 800กระบอก
กล้องช่วยเล็ง Red Dot แบบ Meopta ZD-Dot 2,600กล้อง, กล้องช่วงเล็งกำลังขยาย 3X แบบ Meopta DV-Mag3 1,600กล้อง, กล้องช่วยเล็งมองกลางคืนแบบ Meopta NV-Mag3 1,450กล้อง
ชุดชี้เป้า Laser และส่องแสง(laser pointer/illuminator) DBAL-A2 500ชุด และชิ้นส่วนอะไหล่
ส่วนสัญญาชุดที่สองวงเงิน 59.3 million Czech Koruna ($2.39 million) เป็นการสั่งซื้อปืนพกกึ่งอัตโนมัติ CZ75 SP-01 Phantom ขนาด 9x19mm จำนวน 5,500กระบอก
ซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพบกสาธารณรัฐเชคได้สั่งซื้อปืนพก CZ75 SP-01 Phantom ชุดแรกจำนวน 5,570กระบอกไปในปี 2012

การตัดสินใจสั่งซื้ออาวุธประจำการเหล่านี้มีขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2015 ที่ผ่านมา ตามความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาลสาธารณรัฐเชคที่ต้องการจัดหาอาวุธใหม่
เพื่อรับมือปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงจากกลุ่มผู้อพยพจากตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือที่เข้าสู่ยุโรปมากขึ้น และการก่อการร้ายเช่นที่เกิดขึ้นใน Paris เมื่อปี 2015 ครับ