วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

โปแลนด์ลงนามสัญญาโครงการปรับปรุงรถถังหลัก Leopard 2PL 128คัน

Poland orders 128 upgraded Leopard 2PL main battle tanks
Concept image of the Leopard 2PL MBT upgrade package for the Polish Land Forces' Leopard 2A4 MBTs. Source: ZM Bumar-Labedy
http://www.janes.com/article/56972/poland-orders-128-upgraded-leopard-2pl-main-battle-tanks

โปแลนด์ลงนามสัญญาวงเงิน 2.415 billion Polish Zloty ($605.7 million) สำหรับโครงการปรับปรุงรถถังหลัก Leopard 2A4 จำนวน 128คัน ให้เป็นรุ่นมาตรฐาน Leopard 2PL
สัญญาโครงการปรับปรุงนี้มีผู้รับเหมาสัญญาหลักคือ Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) ร่วมกับ ZM Bumar-Labedy โดยกองตรวจสอบสรรพาวุธโปแลนด์ ลงนามเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2015
ทั้งนี้ Rheinmetall Landsyteme เยอรมนีจะร่วมเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการทำงานโครงการปรับปรุงร่วมกับ PGZ โปแลนด์ด้วย

โปแลนด์ได้จัดซื้อรถถังหลัก Leopard 2A4 จำนวน 128คัน ซึ่งเดิมเป็นรถที่เก็บสำรองในคลังอาวุธกองทัพบกเยอรมนี เมื่อเดือนมกราคม 2002
ปัจจุบันประจำการใน กองพลน้อยทหารม้ายานเกราะที่10 กองทัพบกโปแลนด์ ซึ่งมีที่ตั้งที่ Swietoszow โดยรถถังหลัก Leopard 2A4 ทั้ง 128คันจะได้รับการปรับปรุงเป็นมาตรฐาน Leopard 2PL ภายในปี 2020
ซึ่งมีทางเลือกเพิ่มเติมในการปรับปรุง ถ.หลัก Leopard 2A4 อีก 14คัน ที่โปแลนด์จัดหามาเพิ่มในปี 2013 ซึ่งปัจจุบันประจำการที่ กองพลน้อยทหารม้ายานเกราะที่34 ซึ่งมีที่ตั้งที่ Zagan

สัญญาการปรับปรุงรถถังหลัก Leopard 2PL ประกอบด้วยทั้งในส่วนป้อมปืน แคร่รถ และอุปกรณ์อื่นๆในระดับ F6 ด้วยความร่วมมือกับผู้รับเหมาย่อย WZM Poznan รวมถึงการปรับปรุงระบบการฝึกจำลองรถถังของโปแลนด์ให้ทันสมัยขึ้น
ส่วนของป้อมปืนจะทำการปรับปรุงระบบเกราะให้อยู่ในระดับเดียวกับรถถังหลัก Leopard 2A5 เป็นอย่างน้อย โดยจะไม่ให้รถถังหลัก Leopard 2PL มีน้ำหนักตัวรถเกิน 60tons ซึ่งจะรวมการเปลี่ยนแผ่นเกราะของป้อมปืนบางส่วน และเกราะเสริมเพิ่มเติมที่พัฒนาโดย IBD
ภายในป้อมปืนส่วนบุวัสดุป้องกันกันเกราะกะเทาะ(Spall Liners) มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในสำหรับกำลังพลประจำรถเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บภายในเพิ่มขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามการปรับปรุงรถถังหลัก Leopard 2PL นี้จะยังคงใช้ปืนใหญ่รถถัง Rheinmetall 120mm L44 ลำกล้องสั้นรุ่นเดิมแทนการเปลี่ยนไปใช้รุ่นลำกล้องยาว L55
โดยระบบควบคุมการยิงจะปรับปรุงให้รองรับกระสุนแบบใหม่อย่างกระสุนเจาะเกราะสลัดครอบแบบมีครีบทรงตัว (APFSDS: Armour Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot) DM63 และกระสุนระเบิดแรงสูงเอนกประสงค์ (HE-MP: High Explosive Multi Purpose) DM11
กล้องเล็งผู้บังคับการรถและพลยิงจะเปลี่ยนใช้กล้องสร้างภาพความร้อนแบบ PCO KLW-1 ของโปแลนด์เอง รวมถึงการเปลี่ยนระบบรักษาเสถียรภาพป้อมปืน(Stabiliser)จากระบบ hydraulic เป็นระบบไฟฟ้าครับ