วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

กองทัพเรือฝรั่งเศสศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องมาติดตั้งทำการยิงจากเรือ LHD ชั้น Mistral

French Navy Looking to Deploy Army MLRS from LHDs for Coastal Fire Support Missions 
Artist impression: An MLRS launching a rocket from a Mistral class LHD's deck.
Airbus Defence & Space picture via www.opex360.com
http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2016/january-2016-navy-naval-forces-defense-industry-technology-maritime-security-global-news/3479-french-navy-looking-to-deploy-army-mlrs-from-lhds-for-coastal-fire-support-missions.html

จากรายงานของ Website ข่าวทางทหารและความมั่นคงฝรั่งเศส opex360.com รายงานว่ากองทัพเรือฝรั่งเศส(Marine Nationale) กำลังมองหาแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการยิงสนับสนุนและโจมตีเป้าหมายชายฝั่งให้สูงยิ่งขึ้น
โดยสำนักงานจัดหาด้านความมั่นคงฝรั่งเศส(DGA)ได้ลงนามสัญญากับบริษัท Airbus Defence & Space สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง (MLRS: Multiple Launch Rocket System) ของกองทัพบกฝรั่งเศส
มาติดตั้งและทำการยิงบนเรืออู่ยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์(LHD: Landing Helicopter Dock)ชั้น Mistral ของกองทัพเรือฝรั่งเศส

สัญญาว่าจ้างระหว่าง DGA และ Airbus Defence & Space ถูกเผยแพร่ในรายการบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลฝรั่งเศส (http://www.francemarches.com/appel-offre/3-boamp-15142381/adaptation-conduite-systeme-utilisation) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2015
ซึ่งระบุว่าสัญญาดังกล่าวถูกลงนามตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2014 โดย Airbus Defence & Space ได้รับสัญญาเป็นวงเงิน 333,330 Euros
ในการดัดแปลงระบบเครื่องยิงจรวดลำกล้อง LRU พร้อมระบบควบคุมการยิงสำหรับใช้บนเรือ BPC(เรือ LHD ตามการกำหนดแบบเรือของกองทัพเรือฝรั่งเศส)

The LRU (Lance Roquette Unitaire) is based on U.S. made M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System)

ทั้งนี้ LRU เป็นระบบเครื่องจรวดหลายลำกล้องอัตตาจรสายพานที่มีพื้นฐานจากระบบเครื่องจรวดหลายลำกล้องอัตตาจรสายพานแบบ M270 ขนาดลำกล้อง 227mm ของสหรัฐฯ
โดย DGA ฝรั่งเศสได้ลงนามสัญญากับ Krauss-Maffei Wegmann เยอรมนี, Airbus Defence and Space, Sagem และ Thales ฝรั่งเศส เมื่อเดือนกันยายน 2011 สำหรับการปรับปรุงเครื่องจรวดหลายลำกล้องอัตตาจรสายพาน LRM(M270) ให้รุ่นมาตรฐาน LRU จำนวน 13ระบบ
เดิมทีกองทัพบกฝรั่งเศสมีระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง LRM อยู่ 55ระบบ ซึ่งนอกจากเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง LRU ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วระบบ LRM ที่เหลือได้ถูกปลดประจำการไป
ซึ่งการปรับปรุงระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง LRU มีเช่น ระบบควบคุมการใหม่และจรวดแบบใหม่คือ M31 GUMLRS (Guided Unitary Multiple Launch Rocket System) ผลิตระบบโดย Lockheed Martin สหรัฐฯ และ Roxel ฝรั่งเศสในส่วนเครื่องยนต์
จรวดแบบ M31 มีน้ำหนักหัวรบระเบิดแรงสูง(HE: High Explosive) 90kg นำวิถีด้วย GPS/INS ระยะยิง 70km มีค่าความคลาดเคลื่อนจากเป้าหมาย (CEP: Circular Error Probable) ที่น้อยกว่า 10m

Navy Recognition ได้วิเคราะห์ว่าเหตุผลที่กองทัพเรือฝรั่งเศสต้องการจะศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องมาติดตั้งทำการยิงจากเรือ LHD ชั้น Mistral
น่าจะมาจากผลของประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติการในลิเบียปี 2011 ซึ่งระบบปืนใหญ่เรือและกระสุนที่กองทัพเรือฝรั่งเศสมีทั้งขนาด 76mm และ 100mm นั้นมีพิสัยการยิงและอำนาจการทำลายน้อยเกินไปสำหรับการสนับสนุนการยิงชายฝั่ง
แต่อย่างไรก็ตามกองทัพเรือในมิตรประเทศกลุ่ม NATO นั้นจะเลือกใช้กระสุนต่อระยะแบบนำวิถีเป็นระบบยิงสนับสนุนชายฝั่งสมัยใหม่ เช่น สำหรับปืนใหญ่เรือ Mk45 ขนาด 5"(127mm) ที่ติดตั้งบนเรือพิฆาต Arleigh Burke กองทัพเรือสหรัฐฯ
ก็มีการพัฒนาระบบกระสุน Raytheon Excalibur N5, BAE Systems Standard Guided Projectile(SGP) และ Hyper Velocity Projectile(HVP), BAE/Lockheed Martin Long Range Land Attack Projectile (LRLAP) เป็นต้น
ถ้าจะมีแบบระบบที่ใกล้เคียงก็มีกองทัพเรือรัสเซียที่ติดตั้งระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ A-215 Grad-M ขนาด 122mm 40ลำกล้อง บนเรือคอร์เวตชั้น Buyan บางลำครับ