วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

Lockheed Martin เริ่มการสร้างเครื่องบินขับไล่ F-35A Adir ของอิสราเอลเครื่องแรก

First F-35A “Adir” for Israel Taking Shape in Fort Worth 
https://www.f35.com/news/detail/first-f-35a-adir-for-israel-taking-shape-in-fort-worth

บริษัท Lockheed Martin สหรัฐฯ และกระทรวงกลาโหมอิสราเอล ได้ทำพิธีการเริ่มการประกอบสร้างเครื่องบินขับไล่ F-35A Adir(ภาษาฮีบรูแปลว่า "ผู้ทรงฤทธา") เครื่องแรกของกองทัพอากาศอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 มรกราคมที่ผ่านมา
F-35A รหัส AS-1 ซึ่งเป็นเครื่องแรกได้เริ่มการประกอบชิ้นส่วนหลักสี่ชิ้นเข้าด้วยกันที่สถานี Electronic Mate และสถานีประกอบเพื่อขึ้นเป็นโครงสร้างอากาศยานดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ทั้งเครื่องที่โรงงาน Fort Worth มลรัฐ Texas
คาดว่า F-35A AS-1 จะออกจากโรงงานได้ในราวเดือนมิถุนายนและส่งมอบให้กองทัพอากาศอิสราเอลได้ภายในปี 2016 นี้

"เครื่องบินขับไล่ยุคที่5เหล่านี้เป็นการขยายขีดความสามารถของกองทัพอากาศอิสราเอลเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันประเทศอิสราเอลจากภัยคุกคามร้ายแรงที่เราเผชิญ"
Aharon Marmarosh ผู้อำนวยการภารกิจการเยือน New York กระทรวงกลาโหมอิสราเอลกล่าว
"วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของอากาศยานทางยุทธวิธีสำหรับอิสราเอล Lockheed Martin มีความภาคภูมิใจในประวัติและสายสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าเรากับกองทัพอิสราเอล
F-35A Adir เป็นความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเรากับกองทัพอากาศอิสราเอลและมั่นใจได้ว่าอุตสาหกรรมอากาศยานอิสราเอลจะยังมีความแข็งแรงไปตลอดทศวรรษหน้าที่จะมาถึง"
Jeff Babione ผู้จัดการโครงการ F-35 ของ Lockheed Martin กล่าว

อิสราเอลได้ลงนามสัญญาจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-35A Adir รุ่นขึ้นลงตามแบบ(CTOL: Conventional Take Off and Landing) จำนวน 33เครื่องกับรัฐบาลสหรัฐฯในรูปแบบโครงการ FMS(Foreign Military Sales) ซึ่งส่วนอุตสาหกรรมความมั่นคงอิสราเอลมีส่วนร่วมในโครงการ F-35
มีทั้ง Israel Aerospace Industries ที่ผลิตส่วนปีกของ F-35A, Elbit Systems ที่สร้างระบบหมวกนักบินแสดงผลข้อมูลยุคที่3 (Helmet Mounted Display) ซึ่งนักบิน F-35 ทุกนายจะใช้งาน และ Elbit Systems-Cyclone ที่จะทำการผลิตชิ้นส่วนวัสดุผสมส่วนกลางลำตัวเครื่อง
F-35A Adir นับเป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่5 ซึ่งจะเป็นกำลังทางอากาศหลักของกองทัพอากาศอิสราเอลในอนาคตที่มีศักยภาพสูงและขีดความสามารถที่ล้ำหน้าสูงสุดทุกด้านในภูมิภาคตะวันออกกลางครับ