วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

รัสเซียได้รับมอบเครื่องบินขับไล่ MiG-29SMT ที่สั่งจัดหาชุดแรก

Russia receives its first ordered MiG-29SMTs
Russia has begun receiving the first of the 16 MiG-29SMT fighter aircraft it ordered in April 2014. Source: RAC MiG
http://www.janes.com/article/56984/russia-receives-its-first-ordered-mig-29smts

MiG Corporation ได้รายงานข้อมูลว่าได้ส่งมอบเครื่องบินขับไล่ MiG-29SMT (NATO กำหนดรหัสว่า Fulcrum) ที่รัสเซียสั่งจัดหาตั้งแต่เดือนเมษายน  2014
เครื่องบินขับไล่ MiG-29SMT จำนวน 16เครื่องนี้จะเข้าประจำการในกองทัพอากาศและอวกาศรัสเซีย(VKS Russian Aerospace Forces) เพื่อชดเชยช่องว่างสำหรับความล่าช้าของโครงการเครื่องบินขับไล่ MiG-35S ที่ยังไม่ได้มีการสั่งจัดหาในขณะนี้
โดยน่าเชื่อว่า MiG-29SMT ที่สั่งจัดหาทั้ง 16เครื่องจะประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่ MiG-29SMT รุ่นที่นั่งเดี่ยว 14เครื่อง และ MiG-29UB รุ่นฝึกสองที่นั่ง 2เครื่อง

MiG-29SMT ที่สั่งจัดหาเครื่องแรกถูกส่งมอบในช่วงเดือนธันวาคม 2015 โดยเข้าประจำการที่ฐานทัพอากาศ Astrakhan-Privolzhskiy ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกทักษะการรบที่116 ของกองทัพอากาศรัสเซีย
ทั้งนี้ไม่มีการเปิดเผยจำนวนเครื่องที่ส่งมอบให้ศูนย์ฝึก แต่จากข้อมูลภาพถ่ายมี MiG-29SMT อย่างน้อย 2เครื่อง (Bort: Blue 20 and Blue 21) และอาจจะมีอีกเป็น 4เครื่อง รวมกับ MiG-29UB อีก 1เครื่อง (Bort: Blue 50)
ทาง MiG ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าได้ส่งมอบ MiG-29SMT แก่ศูนย์ฝึกกองทัพอากาศรัสเซียครบทั้ง 16เครื่อง ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบครบได้ภายในสิ้นปี 2016 นี้
กองทัพอากาศรัสเซียมี MiG-29SMT ประจำการอยู่แล้ว 28เครื่องซึ่งไม่ได้เป็นเครื่องที่รัสเซียสั่งจัดหาเอง โดยเดิมทีเป็นเครื่องที่แอลจีเรียสั่งจัดหาจำนวน 36เครื่องแต่ปฏิเสธที่จะรับมอบเนื่องจากพบว่าคุณภาพของตัวเครื่องไม่ตรงตามความต้องการ
MiG-29SMT ชุดใหม่ 16เครื่องที่กองทัพอากาศรัสเซียได้รับมอบนี้ต่างจากเครื่องชุดที่แอลจีเรียเคยสั่งจัดหาคือมีการติดตั้งระบบสงคราม Elctronic (EW: Electronic Warfare)ภายในตัวเครื่อง

MiG-29SMT นั้นมีจุดที่สังเกตได้ต่างจาก MiG-29 รุ่นก่อนๆคือมีสันหลังกลางเครื่องที่ใหญ่ขึ้นเพื่อบรรจุเชื้อเพลิงภายในได้มากขึ้น เพิ่มรัศมีการรบอากาศสู่อากาศเป็น 1,550km
MiG-29SMT เดิมทีเป็นตัวเลือกสำหรับปรับปรุงเครื่อง MiG-29 รุ่นเก่าทั้งรุ่น 9.12 และ 9.13 โดยติดตั้งระบบ Avionic และอุปกรณ์ใหม่ตามมาตรฐานเครื่องรุ่น MiG-29M
แต่อย่างไรก็ตาม MiG-29SMT นั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างตัวเครื่องที่สร้างจาก Aluminium-Lithium alloy ที่มีน้ำหนักเบากว่า เช่นที่ใช้กับเครื่อง MiG-29 รุ่น 9.15 ครับ