วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

รัสเซียพร้อมจะส่งออกระบบยานยนต์ไร้คนขับ Uran-9 ภายในปี 2016
Rosoboronexport องค์การจัดการส่งออกยุทโธปกรณ์ของรัฐบาลรัสเซียประกาศว่าระบบยานยนต์ไร้คนบังคับ (UGV: Unmanned Ground Vehicle) สำหรับทำการรบ แบบ Uran-9 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนธันวาคม 2015 นั้น
จะพร้อมสำหรับการส่งออกให้ลูกค้าต่างประเทศที่สนใจภายในปี 2016 นี้

Uran-9 เป็นระบบยานเกราะสายพานขนาดเบาไร้คนขับซึ่งสามารถติดตั้งป้อมปืนสำหรับปืนใหญ่กล 2A72 ขนาด 30mm พร้อมปืนกลร่วมแกน PKT ขนาด 7.62mm
รวมถึงมีแท่นยิงแบบยืดหดได้ข้างป้อมปืนทั้งสองด้านสำหรับติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังแบบ Ataka นำวิถีด้วยระบบ SALCLOS(Semi-Active Laser Command Line Of Sight) ระยะ 8km ซึ่งเป็นอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังสำหรับติดตั้งกับเฮลิคอปเตอร์
หรือสามารถติดตั้งอาวุธอื่นๆได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน พร้อมทั้งระบบกล้องตรวจการณ์และตรวจจับเป้าหมาย และระบบแจ้งเตือนการถูกตรวจจับด้วย Laser
Uran-9 UGV หนึ่งระบบจะประกอบด้วยรถบรรทุกที่บังคับการ ซึ่งสามารถควบคุม UGV แบบ Uran-9 ได้พร้อมกัน 2คัน ทั้งเส้นทางการเคลื่อนที่และการใช้อาวุธในระยะไกล และรถบรรทุกสำหรับขนย้ายรถสายพานไร้คนบังคับทั้งสองคัน

Uran-9 UGV ถูกออกแบบมาสำหรับภารกิจลาดตระเวนสอดแนมในระยะไกลและยิงสนับสนุนแก่กองกำลังภาคพื้นดินทั้งทหารราบและชุดต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งเมื่อเทียบกับระบบ UGV ติดอาวุธที่มีการพัฒนาออกมาก่อนหน้านี้ Uran-9 เป็นระบบที่ติดอาวุธหนักที่สุดแบบหนึ่ง
โดยทางนาย Boris Simakin หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และวางแผนระยะยาวของ Rosoboronexport กล่าวว่านักพัฒนารัสเซียได้พัฒนาระบบหุ่นยนต์ทางทหารที่ตรงตามความต้องการของกองทัพยุคใหม่ซึ่งจะเป็นที่ต้องการของตลาดที่จะขยายตัวต่อไปในอนาคตครับ