วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

จีนเปิดสายการผลิตอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง 9M119M Reflex รัสเซีย

China has launched the production of Russian-made 9M119 AT-11 Sniper anti-tank guided missile.
3UBK14F1 ammunition with 9M119F1 guided high explosive missile. (Wikipedia Vitaly Kuzmin)

จากข้อมูลของสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติ Stockholm(SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute) ในส่วนฐานข้อมูลการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มีรายงานว่า
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิดสายการผลิตอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังแบบ 9M119M Reflex ขนาด 125mm (NATO กำหนดรหัส AT-11 Sniper) หรือที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนกำหนดแบบว่า GP7 แล้ว

ตามรายงานในฐานข้อมูลของ SIPRI จีนได้ลงนามสัญญาจัดหาอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง 9M119 ในปี 1998 และเริ่มได้รับมอบตั้งแต่ปี 2001
ในปี 2015 จีนได้จัดตั้งสายการผลิตของ 9M119M ภายในประเทศภายใต้การกำหนดแบบว่า GP7 มีความเป็นไปได้ว่าอาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นนี้จะถูกผลิตหรือลอกแบบในจีนตั้งแต่ก่อนปี 2015
คาดว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนมีอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง 9M119M/GP7 อยู่ราว 1,500นัด โดยใช้เป็นกระสุนนำวิถียิงจากปืนใหญ่รถถังสำหรับรถถังหลัก Type 99 ซึ่งใช้ปืนใหญ่รถถังขนาด 125mm ที่ใช้กระสุนขนาดเดียวกับรถถังหลักรัสเซีย

อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง 9M119M Reflex ถูกออกแบบพัฒนาโดยสำนักออกแบบเครื่องมือ Tula KBP ซึ่งเป็นผู้ออกแบบผลิตอาวุธความแม่นยำสูงของกองทัพรัสเซีย โดยออกแบบมาตั้งแต่ช่วงปี 1980s
อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังตระกูล 9M119 นำวิถีแบบไต่ลำ Laser หัวรบ Tandem เจาะเกราะเหล็กกล้า RHA ได้หนา 850-900mm เมื่อผ่านเกราะแรงระเบิดปฏิกิริยา ERA มีระยะยิง 5,000m (9M119F เป็นแบบกระสุนระเบิดแรงสูงต่อต้านบุคคล)
ทำการยิงจากปืนใหญ่รถถังตระกูล 2A46 ที่ติดกับรถถังหลัก T-72(9M119 Svir), T-80 และ T-90(9M119M Reflex) และปืนใหญ่รถถัง 2A75 ที่ติดตั้งกับรถถังหลัก T-14 Armata
นอกจากจีนแล้วรัสเซียยังได้ขายสิทธิบัตรให้ Bharat Dynamic Limited อินเดียผลิต 9M119 ในประเทศตนด้วยครับ