วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กองทัพบกสวีเดนนำปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง Archer เข้าประจำการ

Archer SPA enters Swedish Army service
Four Archer 155 mm self-propelled artillery (SPA) systems have now entered service with the Swedish Army's A 9 regiment. (Swedish Armed Forces)
http://www.janes.com/article/57781/archer-spa-enters-swedish-army-service

สำนักงานจัดหายุทธภัณฑ์รัฐบาลสวีเดน(FMV) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า ระบบปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง 6x6 แบบ BAE Systems FH-77 BW L52 Archer นั้นได้เข้าประจำการในกองทัพบกสวีเดนแล้ว
โดยปืนใหญ่อัตตาจร Archer 4ระบบแรกจะเข้าประจำการใน กรมทหารปืนใหญ่ที่9 (Artilleriregementet A 9) ซึ่งมีที่ตั้งที่ Boden ทางตอนเหนือของสวีเดน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ระบบปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง Archer ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 1995 โดยมีกองทัพบกสวีเดนและกองทัพบกนอร์เวย์สั่งจัดหาประเทศละ 24ระบบในปี 2010
ซึ่งระบบ Archer ทำการดัดแปลงมาจากปืนใหญ่ลากจูง BAE Systems FH-77 155mm โดยมีปืนใหญ่ FH-77 9กระบอกถูกสั่งปลดประจำการจากกองทัพและถูกนำมาดัดแปลงเป็นระบบ Archer สำหรับเข้าประจำการในสวีเดนและนอร์เวย์
ปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง Archer ระบบแรกก่อนสายการผลิตถูกส่งมอบให้ FMV ในปี 2013 และระบบแรกในสายการผลิตจริงถูกส่งมอบให้ FMV เมื่อเดือนตุลาคม 2015
ทั้งนี้ปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง Archer ที่เหลือ 20ระบบสำหรับ2กองพันทหารปืนใหญ่ในกรมทหารปืนใหญ่ที่9 จะเริ่มส่งมอบในปี 2016 จนครบทั้งหมดในปี 2017
ตามข้อมูลที่ Jane's ได้รับจาก FMV กล่าวว่ากองพันทหารปืนใหญ่ที่ได้รับมอบทั้งนี้ปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง Archer จะมีความพร้อมปฏิบัติการขั้นต้นในครึ่งหลังปี 2016 และจะมีความพร้อมปฏิบัติการตรงอัตราเมื่อไดรับมอบระบบทั้งหมดครบในปี 2017

แต่ความล่าช้าในการพัฒนาและส่งมอบระบบที่เกิดขึ้นทำให้นอร์เวย์ถอนตัวจากโครงการจัดหาและเริ่มโครงการจัดหาปืนใหญ่อัตตาจรใหม่ของตนเองเพื่อทดแทนปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน M109A3GN 14ระบบที่ใช้มานาน โดยล่าสุดมีตัวเลือกระบบปืนใหญ่อัตตาจรใหม่ 4แบบคือ
ปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน Samsung Techwin K9 Thunder สาธารณรัฐเกาหลี, ปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง Nexter Systems Caesar ฝรั่งเศส, ปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน KMW PzH 2000 เยอรมนี และปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน M109 ที่ปรับปรุงโดย RUAG สวิสเซอร์แลนด์ ครับ