วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

มาเลเซียมีแผนปรับปรุงกำลังยานเกราะของตน

Malaysia to upgrade armoured vehicles
Rheinmetall MAN Military Vehicles Condor 4x4 APC used by Malaysia fitted with a Thales FVT900 one-person turret armed with a 20 mm cannon and 7.62 mm co-axial MG. Source: Rheinmetall
Export Alvis Scorpion fitted with a two-person turret armed with 90 mm gun, 7.62 mm co-axial MG, and roof-mounted 0.50 calibre M2 HB MG, excluding flotation screen. (BAE Systems)
http://www.janes.com/article/57715/malaysia-to-upgrade-armoured-vehicles

กองทัพบกมาเลเซียกำลังมองหาแนวทางในการปรับปรุงกำลังยานยนต์หุ้มเกราะที่มีอยู่เพื่อยืดอายุการใช้งานออกไป ระหว่างที่รอรับมอบรถหุ้มเกราะล้อยาง AV8 8x8 จำนวน 257คันเข้าประจำการ
ซึ่งบริษัท DEFTECH มาเลเซียได้สิทธิบัตรเพื่อเปิดสายการผลิตรถเกราะล้อยาง AV8 เป็นจำนวนมากภายในประเทศจากบริษัท FNSS ตุรกี
จากการพูดคุยในงานสัมมนา IQPC International Armoured Vehicles (IAV) 2016 ที่ London เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา กับ Dr. Yazid Ahmad ผู้อำนวยการภาคเทคโนโลยีเครื่องจักรและอากาศยานแห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง
(STRIDF:Science and Technology Research Institute for Defence)
Dr.Ahmad ได้เปิดเผยว่ามาเลเซียมีแผนที่จะปรับปรุงรถถังเบา Alvis Scorpion 90 และรถหุ้มเกราะล้อยางลำเลียงพล Rheinmetall MAN Condor 4x4 จำนวนหนึ่ง

กองทัพบกมาเลเซียได้รับมอบรถหุ้มเกราะล้อยาง SIMBAS 6x6 จากเบลเยียมในช่วงปี 1983-1984 จำนวน 186คัน (ประกอบด้วยรุ่นติดปืนใหญ่รถถัง Cockerill 90mm 162คัน และรุ่นรถกู้ซ่อม 24คัน) ซึ่งจะแทนที่ด้วยรถเกราะล้อยาง AV8 8x8 ในอนาคต
เช่นเดียวกับรถหุ้มเกราะล้อยางลำเลียงพล Condor 4x4 จากเยอรมนีจำนวน 459คัน ซึ่งจะถูกแทนทีด้วยรถเกราะล้อยาง AV8 และรถหุ้มเกราะล้อยาง AV4 หรือ First Win 4x4 ที่ DEFTECH ได้สิทธิบัตรการผลิตจากบริษัท Chaiseri Defence ประเทศไทย
และรถถังเบา Scorpion 90 จำนวน 26ในปี 1983 ซึ่งติดตั้งป้อมปืนที่ใช้พลประจำป้อมปืน 2นาย พร้อมปืนใหญ่รถถัง Cockerill 90mm และปืนกลร่วมแกน 7.62mm
เดิมทีรถถังเบา Scorpion 90 กองทัพบกมาเลเซียนั้นติดตั้งฉากลอยตัวในน้ำสำหรับเคลื่อนที่ในปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกแต่ภายหลังได้ถูกถอดออกไป

ตามแผนการปรับปรุงจากการประเมินสภาพรถถังเบา Scorpion 90 ที่มีอยู่ซึ่งใช้เครื่องยนต์ดีเซลของ Perkins จะมีการเปลี่ยนชุดเครื่องส่งกำลัง(Transmission) จาก TN15 เป็น TN15DE ซึ่งน่าเชื่อถือกว่า และเปลี่ยนสายพานเป็นแบบสายพานข้อเดียว
ตัวถังรถที่เป็น Aluminium จะได้รับการซ่อมคืนสภาพ และรถ Scorpion 90 จำนวน 7คันจาก 14คัน จะถูกเปลี่ยนไปใช้ป้อมปืน Thales UK FVT900 แบบใช้พลประจำป้อม 1นายติด ปืนใหญ่กล 20mm และปืนกลร่วมแกน 7.62mm
ซึ่งป้อมปืน FVT900 นี้ถูกถอดมาจากรถหุ้มเกราะสายพานลำเลียงพล Alvis Stormer ที่กองทัพบกมาเลเซียจัดหาจากสหราชอาณาจักรจำนวน 25คัน
โดยรถเกราะสายพาน Stormer 12คันติดตั้งป้อมปืน FVT900 ส่วนที่เหลือ 13คนติดตั้งป้อมปืนแบบ Rheinmetall TH-1 ใช้พลประจำป้อม 1นายพร้อมปืนกล 7.62mm 2กระบอกครับ