วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Kurganmashzavod ผู้ผลิตรถรบทหารราบ BMP-3 รัสเซียยื่นเรื่องต่อศาลขอล้มละลาย

Russia’s only infantry fighting vehicle manufacturer files for bankruptcy
Alexander Alpatkin/TASS
KMZ in 2015 struck a long-term contract with Russia’s Defense Ministry to supply in 2015-2017 more than 200 BMP-3 infantry fighting vehicles to Russian army units
http://tass.ru/en/defense/855565

คำร้องขอการล้มละลายของบริษัท Kurganmashzavod (KMZ) ผู้ผลิตรถรบทหารราบตระกูล BMP รายเดียวของรัสเซียได้รับการยื่นเรื่องต่อศาลอนุญาโตตุลาการเขต Kurgan
ตามฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาลกล่าวต่อสำนักข่าว TASS ผู้ยื่นคำร้องคือ MTE Group ซึ่งจดทะเบียนใน Moscow

"คำร้องนั้นเชื่อมโยงกับการค้างชำระสัญญาเช่าของ MTE Group และ KMZ ก่อนหน้านี้บริษัทได้ติดข้อตกลงฉันมิตรภายใต้เงื่อนไขที่ KMZ เคยจะต้องจ่ายในสองระยะวงเงิน 41 million Rubles($515,000)
จากหนี้ทั้งหมดในการชำระค่าเช่าและบางส่วนของค่าปรับการยกเลิกอีก 1.9 million Rubles($23,800)"  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาลกล่าว
ศาลกล่าวว่า Kurganmashzavod จ่ายเพียง 276,000 Rubles($3,460) จากหนี้ "นั่นเป็นเหตุว่าทำไม MTE Group เรียกร้องให้โรงงานได้ถูกยอมรับภาวะล้มละลายและจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานะล้มละลาย"
คำร้องถูกยื่นฟ้องต่อศาลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและยังไม่ได้รับการยอมรับการรับทราบ ซึ่ง TASS ยังไม่ได้ความเห็นจากทางโรงงาน KMZ  ณ ขณะนี้

KMZ เป็นส่วนหนึ่งของเครือโรงงานรถสายพาน ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมเดียวของรัสเซียที่เป็นผู้ผลิตรถรบทหารราบสายพานที่มีใช้งานในกองทัพต่างๆกว่า 30ประเทศทั่วโลก
ในปี 2015 KMZ ติดสัญญาระยะยาวกับกระทรวงกลาโหมรัสเซียในการผลิตรถรบทหารราบ BMP-3 จำนวนมากกว่า 200คัน ส่งมอบให้กับกองทัพบกรัสเซียช่วงปี 2015-2017
ซึ่ง KMZ มีการค้างชำระค่าจ้างและหนี้สำหรับค่าก๊าซของบริษัท Gazprom mezhregiongaz Kurgan ครับ