วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

อังกฤษรับมอบปืนใหญ่กล 40mm CTCS รุ่นใหม่ในสายการผลิตแรก

UK receives first production 40 mm Cased Telescoped Cannon System
A Warrior IFV fitted with a Lockheed Martin UK two-person turret armed with a 40 mm CTCS during firing trials. Source: Lockheed Martin

The baseline 40 mm CTCS seen from the right-hand side without ammunition-handling system installed. (CTAI)

The CTAI 40 mm CTCS is installed in the Lockheed Martin two-person turret mounted on the General Dynamics UK Ajax reconnaissance vehicle. (GDUK)
http://www.janes.com/article/59010/uk-receives-first-production-40-mm-cased-telescoped-cannon-system

กระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรได้รับมอบปืนใหญ่กลขนาด 40mm CTCS(Cased Telescoped Cannon System) รุ่นมาตรฐานสายการผลิตแรกจากบริษัท CTA International(CTAI) ใน Bourges ฝรั่งเศส
CTAI เป็นบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นโดย Nexter Systems ฝรั่งเศส และ BAE Systems สหราชอาณาจักร ซึ่งได้รับสัญญาจัดหาปืนใหญ่กล 40mm CTCS เมื่อเดือนกรกฎาคม 2015
ภายใต้สัญญาดังกล่าว CTAI จะจัดส่งปืนใหญ่กล 40mm CTCS จำนวน 515กระบอกให้กระทรวงกลาโหมอังกฤษภายในระยะเวลา 7ปี

ระบบปืนใหญ่กล 40mm CTCS ถูกส่งมอบให้กระทรวงกลาโหมอังกฤษเพื่อเป็นพัสดุยุทโธปกรณ์ของรัฐบาลสำหรับการติดตั้งกับระบบยานเกราะของกองทัพบกสหราชอาณาจักรคือ
ป้อมปืนกำลังพลสองนายที่พัฒนาโดย Lockheed Martin UK สำหรับรถเกราะสายพานลาดตระเวน General Dynamics UK Ajax(เดิมคือ Scout-Specialist Vehicle)
และป้อมปืนอีกแบบของ Lockheed Martin UK สำหรับติดตั้งในรถรบทหารราบสายพาน Warrior ตามโครงการปรับปรุง Warrior Capability Sustainment Programme (WCSP)
กระสุน 40mm แบบใหม่ซึ่งหัวกระสุนบรรจุในปลอกกระสุนแบบกล้องล้อมรอบด้วยดินส่งทั้งนัด สองแบบแรกได้รับการรับรองในปี 2014 คือ
กระสุนเจาะเกราะสลัดครอบแบบมีครีบทรงตัวส่องวิถี(APFSDS-T: Armour Piercing Fin Stabilised Discarding Sabot-Tracer) และกระสุนฝึกส่งวิถี(TP-T: Target Practice-Tracer) ซึ่งเป็นกระสุนที่ไร้ความไวต่อการระเบิดถ้าไม่ถูกยิงอย่างถูกต้อง

นอกจากกองทัพบกอังกฤษแล้ว ปืนใหญ่กล 40mm CTCS บังได้รับเลือกจากกองทัพบกฝรั่งเศสให้ติดตั้งกับรถเกราะล้อยางลาดตระเวน EBRC(Engin Blinde de Reconnaissance et de Combat) หรือ Jaguar 6x6 เพื่อทดแทนรถเกราะล้อยาง AMX-10RC และ ERC90 Sagaie
รถเกราะล้อยาง Jaguar ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือของบริษัทอุตสาหกรรมความมั่นคงภายในฝรั่งเศส เช่น Nexter Systems, Renault Trucks Defense สำหรับชุดเครื่องยนต์ ระบบรับแรงกระเทือน ระบบบังคับการขับเคลื่อน และ Thales
โดยหลังการทดสอบรถต้นแบบจะมีการเปิดสายการผลิตสำหรับรถเกราะ Jaguar จำนวน 248คัน ส่งมอบเข้าประจำการในปี 2020 ครับ