วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

กองทัพบกอังกฤษทบทวนการใช้อาวุธปืนกลเบาและเครื่องยิงลูกระเบิดเบาในหมวดปืนเล็ก

British Army to review use of belt-fed weapons and light mortars
The British Army is to review whether to remove the FN Minimi light machine gun (right) from its infantry sections. Source: Crown Copyright
http://www.janes.com/article/58800/british-army-to-review-use-of-belt-fed-weapons-and-light-mortars

กองทัพบกสหราชอาณาจักรกำลังทบทวนการใช้อาวุธปืนกลแบบป้อนด้วยสายกระสุนที่ใช้ในหมวดทหารราบเดินเท้าตามรายงานในความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการของกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร
การให้เหตุผลในการทบทวนนี้เนื่องมาจากการที่มีระบบอาวุธใช้งานหลายแบบในหมวดปืนเล็ก พันโท Ian Moodie ผู้รับผิดชอบในส่วนตอนการรบระยะประชิดเดินท้าภายในคณะกรรมการขีดความสามารถการรบของกระทรวงกลาโหมกล่าวเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ในการประชุม SMI ยุทโธปกรณ์ทหารและความก้าวหน้าทางวิทยาการที่ London ว่า
นี่ได้สร้างความจำเป็นสำหรับความซ้ำซ้อนของขีดความสามารถการยิงจำลองที่สำคัญ

ปัจจุบันอัตราจัดอาวุธประจำกายในชุดยิงของทหารราบกองทัพบกอังกฤษประกอบด้วย
ปืนเล็กยาวจู่โจม L85A2(SA80) 5.56x45mm 1กระบอก, ปืนเล็กยาว L85A5 ติดเครื่องยิงลูกระเบิด 40mm ใต้(UGL: Underslung Grenade Launcher) 1กระบอก, ปืนซุ่มยิง L129A1 7.62x51mm (Sharpshooter rifle) 1กระบอก และปืนกลเบา FN Herstal Para Minimi 5.56x45mm (LMG: Light Machine Gun) 1กระบอก
โดยแต่ละหมวดปืนเล็กจะมีอาวุธยิงสนับสนุนคือเครื่องยิงลูกระเบิด M6-640 Commando ขนาด 60mm อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าระหว่างการปฏิบัติการนั้นการยิงมีโอกาสยิงถูกเป้าหมายภายในการยิงนัดแรกเพียง 3% เท่านั้น
การทบทวนนี้จึงมองไปยังความเป็นไปได้ในการนำปืนกลเบาและเครื่องยิงลูกระเบิด 60mm ออกจากหมวดทหารราบเดินเท้า บนพื้นฐานว่าเครื่องยิงลูกระเบิด 40mm และปืนซุ่มยิงสามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันได้เพียงพอ

ปัจจุบัน ค.M6-640 มีขีดความสามารถในการยิงกดดันเป้าหมายในระยะ 1,384m ซึ่งไม่มีความจำเป็นสำหรับปฏิบัติการของหมวดปืนเล็ก
โดยหมวดปืนเล็กสามารถขอรับการสนับสนุนการยิงจากระบบอาวุธของหน่วยระดับกองร้อยและกลุ่มควบคุมการรบ เช่น เครื่องยิงลูกระเบิด L16A2 81mm และปืนกลเอนกประสงค์ L7A1 (FN MAG) 7.62x51mm (GPMG: General Purpose Machine Gun) ได้
แม้ว่าการทบทวนนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะมีการนำปืนกลเบาและเครื่องลูกระเบิด 60mm ออกจากอัตราจัดหมวดปืนเล็กทหารราบเมื่อไรครับ