วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

การฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของกรมทหารราบเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่๓ (กรม ร.ฉก.ทภ.๓) กองทัพบกไทย ๒๕๕๙

https://www.facebook.com/prthainavy/photos/pcb.1135088479875840/1135087633209258/

การฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของกรมทหารราบเฉพาะกิจและกรมทหารม้าเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่๓ (กรม ร.ฉก.ทภ.๓ และ กรม ม.ฉก.ทภ.๓) กองทัพบก
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีทัพภาคที่๓ บ้านลานกระบือ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ได้มีการจัดกำลังจากหน่วยที่เข้าร่วมการฝึกจำนวนมาก อาทิ
กองพลทหารราบที่๔ และกองพลทหารม้าที่๑ นำรถเกราะล้อยาง BTR-3E1, รถสายพานลำเลียง M113 และ รถถังเบา M41A3,
อากาศยานจากศูนย์การบินทหารบก เช่น ฮ.ท.๖๐ UH-60L/UH-60M Black Hawk, ฮ.ท.๑๗ Mi-17V5, ฮ.ลว./อว.๕๕๐ AS550 C3 และ ฮ.จ.๑ AH-1F,
กองร้อยเคลื่อนที่ทางอากาศ กองพันทหารราบที่๑ กรมทหารราบที่๓๑ รักษาพระองค์, เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง SR4 122mm จากกองร้อยจรวดหลายลำกล้อง กองพันทหารปืนใหญ่ที่๗๑๑ กองพลทหารปืนใหญ่
กองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่๓ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน รวมถึงกองทัพอากาศส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 เป็นต้น รวมกำลังพล ๓,๗๗๑นาย

http://www.nanc.coj.go.th/doc/data/nanc/nanc_1455001566.pdf
http://www.nanc.coj.go.th/view-829.html

ตามข้อมูลในข่าวข้างต้น นี่น่าจะเป็นการฝึกซ้อมรบจริงครั้งแรกรถเกราะล้อยาง BTR-3E1 ที่ประจำการในกองพันทหารม้าที่๑๐ ที่เป็นกองพันทหารม้าลาดตระเวน ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของ กรมทหารม้าที่๒ กองพลทหารม้าที่๑ หลังจากได้รับมอบรถเมื่อเดือนมกราคม
โดยยุทโธปกรณ์ในอัตราจัดเดิมของ ม.พัน๑๐ เท่าที่มีข้อมูลคือรถเกราะล้อยาง V-150 อาจจะเป็นข้อมูลแรกที่ออกมาว่าในส่วนเหล่าทหารม้านั้นเริ่มมีการจัดหารถเกราะล้อยางแบบใหม่คือ BTR-3E1 มาแทน V-150
นอกจากในส่วนของเหล่าทหารราบคือ กรมทหารราบที่๒ รักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่๒๑ รักษาพระองค์ ที่กำลังได้รับมอบ BTR-3E1 อยู่ครับ