วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

รัสเซียมีแผนปรับปรุงรถหุ้มเกราะล้อยางลำเลียงพล BTR-82A เป็นรุ่น BTR-87

Russia to upgrade its BTR-82A armoured personnel carrier to BTR-87
New BTR-87 APC (Photo: otvaga2004.mybb.ru)

Russian BTR-82A armoured personnel carrier (APC)
http://www.armyrecognition.com/march_2016_global_defense_security_news_industry/russia_to_upgrade_its_btr-82a_armoured_personnel_carrier_to_btr-87_tass_32403162.html

จากการแถลงการประชาสัมพันธ์โรงงานตัวถัง JSC(Hulls Plant) ในเครือบริษัทอุตสาหกรรมทหาร(Military-Industrial Company หรือ VPK ในภาษารัสเซีย ซึ่งอยู่ในเครือ Basic Element Group) เมื่อ 2015 นั้น
มีข้อมูลว่ากำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแบบแผนการปรับปรุงรถหุ้มเกราะล้อยางลำเลียงพลแบบ BTR-82A ให้เป็นรถหุ้มเกราะล้อยางลำเลียงพลแบบ BTR-87 รุ่นใหม่

โดยรถเกราะล้อยาง BTR-87 นี้เป็นแบบแผนรถเกราะล้อยางในตระกูล BTR-80 ล่าสุดที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมมาเป็น BTR-80A และ BTR-82A
การเปลี่ยนแปลงสำคัญของรถเกราะ BTR-87 คือการย้ายห้องเครื่องยนต์จากท้ายรถมายังด้านหน้าขวาของตัวรถ ทำให้ส่วนบรรทุกทหารราบเปลี่ยนไปอยู่ด้านท้ายของรถ และทำการขึ้นลงรถจากประตูท้ายรถหรือช่องเปิดหลังคาด้านบนตัวรถ
รวมถึงติดตั้งป้อมปืนแบบมีคนบังคับแบบ MB2-03 ซึ่งมีระบบอาวุธประกอบด้วย ปืนใหญ่กล 2A72 ขนาด 30mm ปืนกลร่วมแกน PKTM ขนาด 7.62x54Rmm และเครื่องยิงระเบิดควัน Tucha 902V 6นัดที่ย้ายมาอยู่ส่วนกลางของตัวถังรถ
ซึ่งรถเกราะล้อยาง BTR-87 ยังคงระดับเกราะป้องกันเช่นเดียวกับ BTR-82A

ผู้เชี่ยวชาญทางทหารรัสเซียวิเคราะห์ว่าการพัฒนารถเกราะ BTR-87 เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ซึ่งรถที่ผ่านการปรับปรุงนี้คาดว่าจะเป็นที่ต้องการในระดับสูงจากลูกค้าต่างประเทศที่มีความเป็นไปได้ซึ่งมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ตามอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพ(เทียบได้กับอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับ BTR-80A และ BTR-82A)
ผู้เชี่ยวชาญทางทหารรัสเซียวยังให้ข้อมูลเพิ่มว่าระบบกล้องเล็งแบบใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นล่าสุดคือกล้องเล็ง TKN-4GA-02 และ TKN-4GA-03 อาจจะถูกนำมาติดตั้งกับ BTR-87 ด้วย
โดยกล้องเล็ง TKN-4GA-02 สามรถควบคุมการยิงกระสุนระเบิดแรงสูงแตกอากาศ 30mm ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้านทหารราบ และกล้องเล็ง TKN-4GA-03 มีระบบสร้างภาพความร้อนซึ่งจะให้สามารถทำการยิงเป้าหมายได้ทั้งกลางวันกลางคืนทุกสภาพอากาศครับ