วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

เกาหลีเหนือเปิดเผยอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง Bulsae-3 ใหม่ที่พัฒนาเอง

North Korea has upgraded old anti-tank missile with laser guided system called Bulsae-3
North Korean soldier tests the new laser guided anti-tank missile Bulsae-3
http://www.armyrecognition.com/march_2016_global_defense_security_news_industry/north_korea_has_upgraded_old_anti-tank_missile_with_laser_guided_system_called_bulsae-3.html

Kim Jong-un ผู้นำสูงสุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพประชาชนเกาหลีได้เยี่ยมชมการทดสอบระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังแบบ Bulsae-3 ที่เกาหลีเหนือพัฒนาเองภายในประเทศ
ตามรายงานข่าวของสำนักข่าว KCNA เกาหลีเหนือนั้นท่านผู้นำ Kim Jong-un ได้รับรายงานว่าระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง Bulsae-3 ได้ผ่านการทดสอบและเข้าสู่สายการผลิตแล้ว

อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง Balsae-3 เป็นระบบที่ปรับปรุงมาจากอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังรุ่นก่อนคือ Balsae-2 เกาหลีเหนือได้ทำวิศวกรรมย้อนกลับแบบมาจากระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง 9K111 Fagot เก่าของรัสเซีย
ซึ่ง Fagot หรือที่ NATO กำหนดรหัสว่า AT-4 Spigot เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังนำวิถีด้วยระบบ SACLOS(Semi Automatic Command Line Of Sight) ผ่านเส้นลวดเข้าประจำการมาตั้งแต่ปี 1970s มีระยะยิง 2.5km
ทั้งนี้ Balsae-3 ได้ถูกวิศวกรอาวุธเกาหลีเหนือเปลี่ยนใช้ระบบนำวิถีใหม่เป็นแบบนำวิถีด้วย Laser SACLOS ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นในลักษณะเดียวกับอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง 9M113 Kornet ของรัสเซียที่มีระยะยิง 5.5km
โดย Technology ดังกล่าวถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 1980s ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ระบบอาวุธนำวิถี Laser มีราคาถูกลงและขนาดเล็กพอที่จะพกพาเคลื่อนย้ายโดยทหารราบได้
ซึ่งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังแบบนำวิถีด้วย Laser นั้นไม่มีข้อจำกัดด้านระยะยิงและภูมิประเทศในการยิงเหมือนระบบนำวิถีด้วยเส้นลวดอย่าง BGM-71 TOW และไม่มีปัญหาคลื่นวิทยุควบคุมจรวดจะถูกรบกวนเหมือน TOW-2B RF ที่นำวิถีด้วยระบบวิทยุ


แม้ว่าสมรรถนะที่ชัดเจนของอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง Balsae-3 จะยังไม่มีการเปิดเผยชัดเจน แต่จากรายงานของสำนักข่าวเกาหลีเหนือจะเห็นภาพการทดสอบการยิงทำลายเป้าหมายซึ่งน่าจะเป็นรถถังหลัก Chonma-ho
รถถังหลัก Chonma-ho นั้นมีพื้นฐานลอกแบบมาจากรถถังหลัก T-62 รัสเซียที่เกาหลีเหนือพัฒนาสร้างเองในประเทศออกมาหลายรุ่นครับ