วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

กองทัพพม่าเปิดตัวระบบป้องกันภัยทางอากาศ Kvadrat-M ที่จัดหาจากเบลารุส

New Belarus air defense missile system Kvadrat-M in service with Myanmar armed forces.
New Belarus Kvadrat-M air defense missile at Myanmar military parade, Sunday, March 27, 2016.
http://www.armyrecognition.com/march_2016_global_defense_security_news_industry/new_belarus_air_defense_missile_system_kvadrat-m_in_service_with_myanmar_armed_forces_12703163.html

พิธีสวนสนามวันกองทัพพม่าที่จัดขึ้น ณ เมืองหลวง Naypyidaw วันที่ 27 มีนาคม 2016 กองทัพพม่าได้เปิดตัวระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบ Kvadrat-M ที่จัดหาจากเบลารุสในงานสวนสนาม
ซึ่งกองทัพพม่านับเป็นลูกค้ารายแรกของระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ Kvadrat-M เบลารุสนี้

Kvadrat-M ที่กองทัพพม่าจัดหาเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศอัตตาจรที่ติดตั้งบนรถบรรทุกหนัก MZKT-69222 6x6 ของเบลารุส
ซึ่งระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ Kvadrat-M นั้นมีพื้นฐานพัฒนามาจากอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ 2K12 Kub (NATO กำหนดรหัส SA-6 Gainful) ที่ออกแบบประจำการตั้งแต่ช่วงปี 1970s
Kvadrat-M ที่กองทัพพม่าจัดหาเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศอัตตาจรที่ติดตั้งบนรถบรรทุกหนัก MZKT-69222 6x6 ของเบลารุส
ซึ่งระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ Kvadrat-M นั้นมีพื้นฐานพัฒนามาจากอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ 2K12 Kub (NATO กำหนดรหัส SA-6 Gainful) ที่ออกแบบประจำการตั้งแต่ช่วงปี 1970s
แท่นยิงจรวดสามารถหมุนได้รอบตัวรถ 360องศา และยกขึ้นได้สูงสุด +85องศา โดยระบบ Kvadrat ที่ปรับปรุงใหม่ติดตั้งระบบเลือกเป้าหมายเคลื่อนที่ Digital ใหม่ที่มีคุณสมบัติกดค่าสัมประสิทธิ์เสียงเพิ่มเป็น 28-30dB
อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ Kvadrat-M ถูกออกแบบให้สามารถค้นหา พิสูจน์ทราบ ติดตาม และทำลายเป้าหมายได้ทั้งอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ อาวุธปล่อยนำวิถีร่อน และเป้าหมายทางอากาศอื่นๆ

อีกทั้ง Kvadrat-M ยังสามารถใช้อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ 9M38M1 หรือ 9M317E ที่ผลิตโดยรัสเซียสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Buk-M1 และ Buk-M2 ได้ด้วย
อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ 9M38M1 นำวิถีด้วยระบบ Radar Active Homing เมื่อเข้าใกล้เป้าหมายระยะยิง 3.3-35km ที่เพดานยิง 15,000-22,000m น้ำหนักหัวรบ 70kg
ส่วนอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ 9M317 เทียบได้กับ 9M38M1 ซึ่งทำงานร่วมกับระบบ Buk-M1 เพิ่มระยะยิงเป็น 45km และเพิ่มเพดานยิงเป็น 25,000m สามารถโจมตีเป้าหมายทางอากาศที่มีภาคตัดขวาง Radar(RCS) ขนาด 5ตารางเมตร ที่ระยะ 40km ครับ