วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาพ Oplot-T ที่ยูเครนล่าสุด-๖http://www.malyshevplant.com/uk/content/tanki-ta-liceyisti-zustrich-na-teritoriyi-zavodu

ภาพรถถังหลัก Oplot กองทัพบกไทยล่าสุดจากโรงงาน Malyshev ยูเครนครับ
ตามข้อมูลภาพข่าวใน Link ของโรงงาน Malyshev ข้างต้นเท่าที่ใช้ Google Translate แปลจากภาษายูเครน เป็นการดูงานการผลิตรถรบของนักเรียนสถาบันการศึกษาทางทหารยูเครนที่โรงงานเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ที่ผ่านมา
ในส่วนที่เกี่ยวกับรถถังหลัก Oplot ที่กำลังอยู่ในสายการผลิตของโรงงานนั้น มีหลายคันที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าซึ่งก็คือกองทัพบกไทยแล้ว(ไทยเราเป็นลูกค้ารายเดียวของยูเครนสำหรับรถถังหลักรุ่นนี้)
โดยรถถังหลัก Oplot ส่วนหนึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพ่นสีขั้นสุดท้าย และยังมีการผลิตชิ้นส่วนและการประกอบรถอีกหลายๆชิ้นส่วนทั้งตัวถัง ป้อมปืน และเกราะปฏิกิริยาแรงระเบิด ERA เป็นต้น
แต่ตามข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมดูเหมือนว่าจะมีรถที่อยู่ในสายการผลิตไม่เกิน ๕-๑๐คันจากที่มีข้อมูลแผนสายการผลิตที่ประมาณ ๑๖คันครับ