วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

DCNS ฝรั่งเศสได้รับเลือกเป็นผู้ชนะในโครงการจัดหาเรือดำน้ำใหม่ของกองทัพเรือออสเตรเลีย

Shortfin Barracuda Block 1A 3D model
http://dcnsgroup.com.au/news/dcns-at-pacific-2015/

Australia Chooses French Design for Future Submarine
http://www.defensenews.com/story/defense-news/2016/04/26/australia-chooses-french-design-future-submarine/83532778/

วันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย นาย Malcolm Turnbull ได้แถลงประกาศว่า บริษัท DCNS ฝรั่งเศสเป็นผู้ชนะในการคัดเลือกแบบโครงการจัดหาเรือดำน้ำ SEA 1000 ของกองทัพเรือออสเตรเลียวงเงิน A$50 billion($38.54 billion)
"DCNS ได้ถูกรับเลือกในฐานะหุ้นส่วนนานาชาติที่เป็นที่ต้องการของเราสำหรับการออกแบบเรือดำน้ำในอนาคต 12ลำ, หัวข้อในการหารืออื่นๆจะเป็นเรื่องเชิงพาณิชย์" นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าว
การประกาศเลือกแบบเรือดำน้ำนี่เป็นไปตามการแข่งขันคัดเลือกประเมินค่าจากตัวแทนบริษัทประเทศต่างๆคือ DCNS ฝรั่งเศส, TKMS เยอรมนีเสนอเรือดำน้ำแบบ Type 216 และรัฐบาลญี่ปุ่นเสนอเรือดำน้ำที่มีพื้นฐานจากเรือดำน้ำชั้น Soryu

แบบเรือดำน้ำของ DCNS ที่ได้รับเลือกคือ Shortfin Barracuda Block 1A ซึ่งเป็นเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าที่มีพื้นฐานจากเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ชั้น Barracuda ที่จะประจำการในกองทัพเรือฝรั่งเศสในอนาคต โดยงานออกแบบจะเริ่มต้นภายหลังภายในปีนี้
ซึ่งนายกรัฐมนตรี Turnbull ได้กล่าวว่าแบบเรือดำน้ำของ DCNS นั้นตรงความต้องการของออสเตรเลียดีที่สุดด้านพิสัยทำการสำหรับเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าที่จะมาทดแทนเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าชั้น Collins ทั้ง 6ลำที่ประจำการในกองทัพเรือออสเตรเลียปัจจุบัน
"นี่ยังรวมถึงสมรรถนะของระบบตรวจจับที่เหนือกว่าและคุณสมบัติการตรวจจับได้ยากเช่นเดียวกับพิสัยทำการและระยะเวลาปฏิบัติการเหมือนเรือดำน้ำชั้น Collins รัฐบาลได้พิจารณารวมถึง ราคา กำหนดการ การดำเนินงานโครงการ จนถึงการสนับสนุนตลอดอายุการใช้งาน และการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย" นายกรัฐมนตรี Turnbull กล่าว

ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันในโครงการจัดหาเรือดำน้ำ SEA 1000 แต่ละรายได้เสนอแผนยุทธศาสตร์การสร้างเรือดำน้ำใหม่สำหรับกองทัพเรือออสเตรเลียสามแนวทางคือ
หนึ่งการให้เรือทั้งหมดสร้างโดยอู่ต่อเรือที่ประเทศของตน, สองการสร้างเรือแบบผสมผสานคือให้เรือลำแรกต่อที่อู่ประเทศผู้ออกแบบโดยให้เรือที่เหลือต่อในอู่ของออสเตรเลีย และสามให้เรือทั้งหมดต่อที่อู่ของออสเตรเลีย
อย่างไรก็ตาม Marise Payne โฆษกรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียได้กล่าวว่ายืนยันว่าเรือดำน้ำใหม่ทั้ง 12ลำจะต่อที่อู่ต่อเรือ Adelaide ของ ASC(Australian Submarine Corporation เดิมเป็นบริษัทต่อเรือซึ่งมีรัฐบาลออสเตรเลียเป็นเจ้าของ) ในออสเตรเลียครับ