วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

Heckler & Koch เยอรมนีได้รับสัญญาจากกองทัพบกสหรัฐฯสำหรับปืนซุ่มยิงใหม่

Heckler & Koch to build new US Army sniper rifle
Heckler & Koch G28 7.62 mm Designated Marksman Rifle in 'Patrol' configuration Source: H&K
http://www.janes.com/article/59331/heckler-koch-to-build-new-us-army-sniper-rifle

ตามการประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน บริษัท Heckler & Koch เยอรมนีได้รับสัญญาจากกองทัพบกสหรัฐฯให้เป็นผู้ชนะในโครงการปืนซุ่มยิง Compact Semi-Automatic Sniper System (CSASS) ที่คาดว่าจะมีวงเงินสัญญาขั้นต้น $44.5 million
บริษัท HK เยอรมนีที่เป็นบริษัทสาขาในสหรัฐฯเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้เข้าแข่งขันในโครงการนี้รายอื่นอีก 7ราย โดยเข้าใจว่าปืนซุ่มยิงที่ได้รับเลือกคือ Heckler & Koch G28 (Gewehr-28) Designated Marksman Rifle ขนาด 7.62x51mm
ซึ่งจะถูกจัดหามาเสริมปืนซุ่มยิง M110 Semi-Automatic Sniper System (SASS) ขนาด 7.62x51mm ที่มีใช้งานในกองทัพบกสหรัฐฯปัจจุบัน
ภายใต้ข้อตกลงกองทัพบกสหรัฐฯอาจจะจัดหาปืนซุ่มยิง CSASS ถึง 3,643กระบอก หลังจากที่มีการรับรองขั้นต้นและการทดสอบการใช้ปฏิบัติงานของปืนซุ่มยิง CSASS ขั้นต้นจำนวน 30กระบอก

ตามการแจ้งประกาศชักชวนก่อนของโครงการที่ออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 กองทัพบกสหรัฐฯต้องการปืนซุ่มยิง CSASS ที่เพียงพอจะ"เทียบเท่า M110 ที่มีอยู่ตามวัตถุประสงค์ความต้องการของกองทัพบก" โดยไม่มากไปกว่า 3,643กระบอก
"ปืนซุ่มยิง CSASS จะมีประสิทธิภาพการดำเนินการที่เป็นผลในวงกว้างของภารกิจ" มากกว่า M110 เอกสารแจ้งยังกล่าวอีกว่า "ปืนซุ่มยิง CSASS จะเพิ่มการปรับปรุงดังต่อไปนี้คือ ความน่าเชื่อถือมากขึ้น, ความแม่นยำมากขึ้น, ความเหมาะสมทางสรีรศาสตร์ที่ดีขึ้น โดยลดน้ำหนักและความยาวตัวปืน การเคลือบชั้นสูง กล้องเล็งที่ดีขึ้น ลดแรงถีบขณะยิง เพิ่มประสิทธิภาพของท่อเก็บเสียง เพิ่มขีดความสามารถของรางติดตั้งอุปกรณ์เสริม ปรับปรุงขาทราย, ไกปืน ด้ามปืน และพานท้ายให้ดีขึ้น"
ตามข้อมูลใน Jane's Infantry Weapons ปืนซุ่มยิง HK G28 นั้นพัฒนามาจากปืนเล็กยาวสำหรับการแข่งขันของพลเรือนแบบ MR308 (หรือที่รู้จักในชื่อ Distinguished Match Rifle - DMR762) ซึ่งปัจจุบันปืนซุ่มยิง G28 มีใช้งานในกองทัพเยอรมนี(Bundeswehr) ครับ