วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

จีนเปิดตัวระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังใหม่ Sagittar

Poly Defence of China unveils Sagittar a new portable anti-tank missile weapon system at DSA 2016.
New Sagittar portable anti-tank missile weapon system from Poly Defence of China.
http://www.armyrecognition.com/dsa_2016_official_online_show_daily_news/poly_defence_of_china_unveils_sagittar_a_new_portable_anti-tank_missile_weapon_system_at_dsa_2016_11904161.html

ในงานแสดงยุทโธปกรณ์นานาชาติ DSA 2016 ที่ Kuala Lumpur มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน บริษัท Poly Defence จีนได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังแบบพกพาใหม่คือ Sagittar
อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง Sagittar เป็นระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นที่ออกแบบมาสำหรับหลายรูปแบบเป้าหมายทั้งเป้าประจำที่ภาคพื้นดินและยานยนต์หุ้มเกราะเบาจนถึงรถถังหลัก

ระบบ Sagittar ประกอบด้วยสามส่วนหลักคือ แท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถี,ชุดเล็ง และขาหยั่ง โดย Sagittar เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังยุคที่4 ที่มีความสามารถ "ยิงแล้วลืม" ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ระบบนำวิถีหลังทำการยิงจรวดออกไปแล้ว ทั้งการฉายแสง Laser หรือควบคุมด้วยเส้นลวด
ระบบ Sagittar สามารถยิงถูกเป้าหมายได้โดยที่ชุดยิงไม่จำเป็นต้องมีแนวเล็งเห็นเป้าหมาย ซึ่ง Sagittar ใช้ระบบนำวิถีแบบกล้องสร้างภาพ Infrared แบบไม่หล่อเย็นโดยใช้แสง IR จับเป้าและติดตามเป้าหมาย
Sagittar ยังใช้ CCD Matrix Sensor และชุดคำสั่งประมวลผลยุคใหม่ซึ่งยากต่อการต่อต้านด้วยมาตรการลวงทาง Electronic และมีความสามารถสูงในการประมวลผลเพื่อค้นหา ติดตาม และยิงทำลายเป้าหมาย

อาวุธปล่อยนำต่อสู้รถถัง Sagittar มีระยะยิง 200-2,500m ให้หัวรบแบบดินโพรงสองชั้น Tandem Shaped Charge ที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเกราะปฏิกิริยา Reactive Armour
โดยเจาะทำลายเกราะนอกก่อนโดยไม่ระเบิดแล้วทำลายเกราะหลักด้วยหัวรบชุดสอง หรือเลือกระเบิดทำลายแผ่นเกราะตามระยะเวลาที่ตั้งเพื่อต่อต้านการระเบิดที่ล้มเหลว ซึ่ง Sagittar สามารถเจาะเกราะได้หนาถึง 800mm ครับ