วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559

เรือฟริเกต Type 125 ลำแรกของกองทัพเรือเยอรมนีดำเนินการทดสอบในทะเล

Germany's first Type 125 frigate begins sea trials
The German Navy's first Type 125 frigate, the future FGS Baden-Württemberg, has begun sea trials. Source: ThyssenKrupp Marine Systems
http://www.janes.com/article/59438/germany-s-first-type-125-frigate-begins-sea-trials

เรือฟริเกตแบบ Type 125 ลำแรกของกองทัพเรือเยอรมนี F222 FGS Baden-Württemberg ได้ทำการเดินเรือทดสอบในทะเลเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา นับเป็นขั้นตอนสำคัญของโครงการนี้
การออกแบบและแนวคิดการปฏิบัติการของเรือฟริเกตชั้นที่สร้างออกมาสำหรับกองทัพเรือเยอรมนีนี้คือ การออกแบบใช้ระบบเครื่องยนต์ขับเคลื่อนแบบ CODLAG(Combined Diesel-Electric and Gas Turbine)
ในส่วนของการปฏิบัติการเรือฟริเกตชั้นนี้ถูกออกแบบให้มีจุดประสงค์หลักเพื่อรองรับการสนับสนุนปฏิบัติการรักษาเสถียรภาพและวางกำลังในทะเลได้อย่างน้อยสองปีในช่วงเวลาซึ่งใช้การหมุนเวียนกำลังพลประจำเรือตามปกติ

โครงการเรือฟริเกต F125 ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2004 โดยมีการลงนามสัญญาการสร้างเรือในชื่อ ARGE F125 กับบริษัท ThyssenKrupp Marine Systems, Lürssen และ PeeneWerft(ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Lürssen) ในเดือนมิถุนายน 2007
ตามแผนเดิมของกองทัพเยอรมนี(Bundeswehr) ในปี 2008 จะมีการส่งมอบเรือให้กองทัพเรือเยอรมนีในช่วงปลายปี 2014 ถึงปี 2017 วงเงินที่ลงทุนในโครงการโดยรวมอยู่ที่ 2.69 billion Euros
เรือลำแรกของชั้นคือ Baden-Württemberg ได้รับการตั้งชื่อเมื่อเดือนธันวาคม 2013 และถูกปล่อยลงน้ำเมื่อเดือนมีนาคม 2014 โดยจะมีการทดสอบเรือในทะเลเหนือและทะเล Baltic ทั้งระบบขับเคลื่อนและระบบต่างๆที่ติดตั้ง คาดว่าจะส่งมอบเรือได้ในราวกลางปี 2017

ทั้งนี้เรือลำที่สองของชั้นคือ Nordrhein-Westfalen ถูกปล่อยลงน้ำเมื่อปี 2015 คาดว่าจะเข้าประจำการได้ในปี 2018
ส่วนเรือลำที่สามของชั้นคือ Sachsen-Anhalt มีกำหนดการจะเข้าประจำการได้ในช่วงต้นปี 2019
และเรือลำที่สี่ของชั้นคือ Rheinland-Pfalz จะเข้าประจำการตามในช่วงต้นปี 2020 ครับ