วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พิธีวางกระดูกงูเรือฟริเกตสมรรถนะสูงกองทัพเรือไทย


https://www.facebook.com/NavyForLifePage/posts/1035536403150920
https://www.facebook.com/NavyForLifePage
เสนาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมคณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะทำงานรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยม คณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะทำงานรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี TOT เพื่อดูความก้าวหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถณะสูง โดยรับฟังบรรยายความก้าวหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถณะสูงจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ณ อู่ต่อเรือ DSME สาธารณรัฐเกาหลี

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
ที่มา:ภาพ/นาวาโท พงศ์นที อินทรบุญ
https://th-th.facebook.com/prthainavy/posts/1175608775823810


พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการ จัดหาเรือฟริเกต เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือฟริเกต 
ณ บริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
โดยมี คณะกรรมการบริหารโครงการจัดหารเรือฟริเกต คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ ผู้แทน บริษัท DSME ร่วมพิธี 
ซึ่งพิธีวางกระดูกงูเรือในครั้งนี้ได้มีการผสมผสานระหว่างการตัดเค้กข้าว ให้ขาดออกจากกัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมของชาวเกาหลี กับการเจิมเรือ ผูกผ้าสี และคล้องพวงมาลัย ตามธรรม เนียมของไทย จากนั้น เสนาธิการทหารเรือได้กดปุ่มสวิทช์ไฟฟ้าประสานกระดูกงูเรือ
http://www3.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/11327

https://www.facebook.com/jojo.bamboo/posts/950868618366801
https://www.facebook.com/jojo.bamboo

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙(2016) อู่ต่อเรือบริษัท Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering สาธารณรัฐเกาหลี ได้ทำพิธีวางกระดูกงูเรือฟริเกตสมรรถนะสูงระยะที่๑ ลำแรกของกองทัพเรือไทย
กองทัพเรือไทยได้ลงนามสัญญาจัดหาเรือฟริเกตแบบ DW3000H กับบริษัท DSME เกาหลีใต้เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖(2013) วงเงิน ๑๔,๖๐๐ล้านบาท
หลังจากมีการปรับแก้แบบเรือย่อยในบางจุดและมีพิธีตัดเหล็กแผ่นแรกเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘(2015) ตามข้อมูลที่ได้รับมาล่าสุดเรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำใหม่นี้มีกำหนดการสร้างเสร็จเข้าประจำการในเดือนมีนาคมปี พ.ศ.๒๕๖๑(2018)
อีกข่าวหนึ่งที่มีกระแสออกมาก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนคือ กองทัพเรือไทยได้ลงนามสัญญาจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงระยะที่๒ แล้ว โดยมีความเป็นไปได้จะต่อเรือฟริเกตใหม่ในไทยตามที่มีการถ่ายทอด Technology จากเกาหลีใต้ครับ
(ปล.ตอนที่กำลังลงบทความนี้ post ต้นทางของ Page Navy for Life ได้หายไปแล้ว มีข้อมูลทางการเพิ่มเติมจาก กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ตามที่ลงในข้างต้น 
และภาพเพิ่มเติมจาก Facebook ที่เกี่ยวกับ  Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering และ Website หลักของกองทัพเรือครับ)