วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

จีนเสนอแนวคิดมหากำแพงใต้สมุทรที่จะลดทอนความได้เปรียบของกำลังเรือดำน้ำสหรัฐฯและรัสเซีย

China proposes 'Underwater Great Wall' that could erode US, Russian submarine advantages
At the 2016 Defence Services Asia exhibition in Kuala Lumpur, the China Electronic Technology Group Corporation offered a 'Reef Defense' system
that may use many elements of the China State Shipbuilding Corporation's proposed 'Underwater Great Wall Project'. Source: Richard D Fisher via CETC
http://www.janes.com/article/60388/china-proposes-underwater-great-wall-that-could-erode-us-russian-submarine-advantages

China State Shipbuilding Corporation(CSSC) หนึ่งในสองรัฐวิสาหกิจอู่ต่อเรือรายใหญ่ของจีนได้เสนอแนวคิดการสร้างเครือข่ายของเรือและระบบตรวจจับใต้ผิวน้ำ
ที่สามารถลดทอดความได้เปรียบในสงครามใต้น้ำของเรือดำน้ำสหรัฐฯและเรือดำน้ำรัสเซียและมีส่วนอย่างยิ่งต่อจีนในการควบคุมทะเลจีนใต้(SCS: South China Sea)ในอนาคต

รายละเอียดของเครือข่ายระบบตรวจจับนี้ถูกเรียกว่า 'โครงการมหากำแพงใต้สมุทร'(จีนเรียกกำแพงเมืองจีนของตนว่ามหากำแพง) ได้เคยถูกเปิดต่อสาธารณะในส่วนจัดแสดงของ CSSC เมื่อปลายปี 2015
การแปลสำเนาที่ Jane's ได้รับอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล โดยข้อความได้ยืนยันแหล่งที่มาจากรัฐบาลที่สองบนสภาวะนิรนาม(a second government on condition of anonymity? ประมาณว่าแหล่งข่าวไม่ระบุตัวตน)
ขณะที่องค์ประกอบบางส่วนเครือข่ายดังกล่าวเป็นที่รับทราบได้ระยะหนึ่งแล้ว ขณะนี้ CSSC ได้กำลังผลักดันข้อเสนอในการปรับปรุงระบบ SOSUS( Sound Surveillance System) ของจีนเอง
ซึ่งระบบตรวจจับเรือดำน้ำ SOSUS นี้ในช่วงสงครามเย็นได้ถูกใช้งานโดยสหรัฐฯเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการใช้ต่อต้านเรือดำน้ำโซเวียตได้อย่างมีผลมาก
ทั้งนี้ข้อเสนอระบบดังกล่าวของ CSSC นี้ดูเหมือนจะถูกเสนอให้กองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีน(PLAN: People's Liberation Army Navy) เท่านั้นแต่จะไม่เสนอเพื่อส่งออกต่างประเทศ

CSSC กล่าวว่าเหนือสิ่งอื่นใด วัตุประสงค์คือการส่งมอบระบบให้ลูกค้าด้วย
"ชุดวิธีการจัดการของการเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมใต้น้ำและการเก็บตำแหน่งแบบเวลาจริง, การติดตามเป้าหมายผิวน้ำและใต้น้ำ, การแจ้งเตือนแผ่นดินไหวใต้ทะเล, ทสึนามิ และภัยพิบัติทางทะเลอื่นๆเช่นเดียวกับวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล"
CSSC ยังได้กล่าวในเอกสารว่า "ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตมีฐานอยู่ทที่ Beijing และ Wuxi ที่มีขีดความสามารถทางสายงานอุตสาหกรรมครอบคลุมการวิจัยปฐมภูมิ, การพัฒนาวิทยาการหลัก, การออกแบบการแก้ปัญหา, การบูรณาการระบบโดยรวม, การพัฒนาอุปกรณ์หลัก, การผลิต และการปฏิบัติการให้บริการสนับสนุน"
กลุ่มบริษัทในเครืออุตสาหกรรมการต่อเรือจีนยังกล่าวว่ามีผลิตภัณฑ์ 10แบบที่เสนอรวมอยู่ในระบบที่เกี่ยวข้องกับ การสังเกตุการณ์ทางทะเล, เครื่องมือทางสมุทรศาสตร์, หุ่นยนต์ใต้น้ำ และเรือสนับสนุน

ส่วนประกอบเฉพาะของระบบตรวจการณ์ของ CSSC ประกอบไปด้วย เรือผิวน้ำ,ระบบ Sonar, เครื่องมือรักษาความปลอดภัยใต้ทะเล, เครื่องมือสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติใต้ทะเล, ระบบยานใต้น้ำไร้คนขับ และระบบเครื่องวัด Electronic ทางทะเล
ที่จะเห็นได้ว่าโครงการกำแพงเมืองจีนใต้ทะเลนี้เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาและใช้งานด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจทางทะเลแบบบูรณาการองค์รวมในทุกภาคส่วนของจีนครับ