วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กองทัพเรือไทยมีแผนวางกำลังเฮลิคอปเตอร์ H145M บนเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งชุด ร.ล.ปัตตานี และชุด ร.ล.กระบี่ลำที่๒

RTN to deploy H145M helicopters from Pattani, modified River-class patrol vessels
One of the first pair of H145M helicopters handed over to the Royal Thai Navy on 29 April 2016. Source: Royal Thai Navy 202 Squadron
http://www.janes.com/article/60007/rtn-to-deploy-h145m-helicopters-from-pattani-modified-river-class-patrol-vessels

Jane's ได้ข้อมูลยืนยันจากฝูงบิน๒๐๒ กองการบินทหารเรือ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคมว่า
กองทัพเรือไทยมีแผนที่จะนำเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงใช้งานทั่วไปขนาดเบาสองเครื่องยนต์แบบ H145M ใหม่วางกำลังปฏิบัติการร่วมบนเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งชุด ร.ล.ปัตตานี และชุด ร.ล.กระบี่ลำที่๒ ที่มีการปรับปรุงแบบเรือใหม่
กองทัพเรือไทยได้เสร็จสิ้นการรับรองและรับมอบ ฮ.H145M ๒เครื่องแรกจาก Airbus Helicopters เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดหาจำนวน ๕เครื่องที่ลงนามเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗(2014)
อย่างไรก็ตาม ฮ.H145M กองทัพเรือไทย ๒เครื่องแรกจะยังอยู่ที่เยอรมนีสำหรับการฝึกนักบินกองการบินทหารเรือชุดแรกซึ่งมีกำหนดการเริ่มการฝึกในเดือนพฤษภาคมนี้

ปัจจุบันกองทัพเรือไทยมีเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งประจำการอยู่ ๓ลำ คือ
ชุด ร.ล.ปัตตานีที่ต่อโดยจีน ๒ลำประกอบด้วย ร.ล.ปัตตานี(511) เข้าประจำการเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๘(2005) และ ร.ล.นราธิวาส(512) เข้าประจำการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๔๙(2006)
และชุด ร.ล.กระบี่ ๑ลำคือ ร.ล.กระบี่(551) เข้าประจำการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖(2013) ซึ่งไทยต่อเองในประเทศโดยใช้สิทธิบัตรแบบเรือ 90m OPV ชั้น River ของบริษัท BAE Systems
ทั้งนี้การลงนามสัญญาสั่งต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งชุด ร.ล.กระบี่ลำที่๒ ได้มีการแถลงไปเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙(2016) ที่ผ่านมา

ตามข้อมูลของ Airbus Helicopters เฮลิคอปเตอร์ H145M ที่กองทัพเรือไทยจัดหาได้รับการติดตั้งระบบสำหรับรองรับภารกิจทางทหารหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงภารกิจค้นหาและกู้ภัย(SAR: Search and Rescue), ลาดตระเวน และปฏิบัติการส่งกลับทางสายแพทย์
ระบบที่ติดตั้งกับเฮลิคอปเตอร์ประกอบไปด้วย Radar ตรวจการณ์สภาพอากาศ, ขอเกี่ยวสัมภาระ และระบบถังเชื้อเพลิงภายในพิสัยการบินไกล โดยฝูงบิน๒๐๒ ได้ยืนยันว่า ฮ.H145M ได้ถูกติดตั้งแท่นยิงปืนกลสองแท่นด้านประตูซ้ายและประตูขวาของเครื่องอย่างละแท่น
ตามข้อมูลของ Jane's All the World's Aircraft เฮลิคอปเตอร์ H145M มีน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 3,585kg มีน้ำหนักบรรทุกหิ้วนอกตัวเครื่องสูงสุด 1.5tons มีเพดานบินสูงสุด 6,095m และมีอัตการไต่สูงสุด 20,000ft.ต่อนาที
คาดว่าเฮลิคอปเตอร์ H145M ทั้งหมด ๕เครื่องจะถูกส่งมอบให้กองทัพเรือไทยได้ในราวเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙(2016) นี้ครับ