วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กองทัพบกฝรั่งเศสกำลังดำเนินการปรับปรุงรถถังหลัก Leclerc

French Army Leclerc upgrade gets under way
Leclerc ARV with its dozer/stabiliser blade raised and crane partly elevated. The French Army fleet of 18 Leclerc ARVs will be upgraded. Source: Nexter Systems
http://www.janes.com/article/59885/french-army-leclerc-upgrade-gets-under-way

บริษัท Nexter Systems ฝรั่งเศสกำลังเดินหน้าโครงการปรับปรุงรถถังหลัก Leclerc และรถเกราะกู้ซ่อม Leclerc ARV(Armoured Recovery Vehicle) กองทัพบกฝรั่งเศส
ในเดือนมีนาคม 2015 DGA สำนักงานการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ของฝรั่งเศสได้ทำสัญญาลงนามกับ Nexter Systems วงเงิน 300 million Euros ครอบคลุมการปรับปรุงรถถังหลัก Leclerc 200คัน และรถกู้ซ่อม Leclerc ARV 18คัน
โดยรถถังหลัก Leclerc ที่ปรับปรุงใหม่รถต้นแบบ 2คันแรกคาดว่าจะเสร็จออกจากโรงงานของ Nexter ที่ Roanne ในปี 2018 และจะมีการทดลองใช้งานตามมา รถถังที่เหลืออีก 198คันจะถูกปรับปรุงในช่วงปี 2020-2028
ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่ารถถังหลัก Leclerc ที่เหลืออาจจะได้รับการปรับปรุง โดยในปี 2007 กองทัพบกฝรั่งเศสได้รับมอบรถถังหลัก Leclerc จำนวนทั้งหมด 406คัน

การปรับปรุงรถถังหลัก Leclerc ใหม่นี้จะเป็นการใช้อำนาจการยิงและการเคลื่อนร่วมกับระบบกลุ่มยุทธวิธีร่วม SCORPION(GTIA) ที่จะถูกนำมาใช้งานในรถรบหุ้มเกราะ(AFV: Armoured Fighting Vehicle)ทุกคันของกองทัพบกฝรั่งในอนาคตได้อย่างดีที่สุด
ซึ่งการปรับปรุงประกอบด้วยระบบ Electronic แบบสถาปัตยกรรมเปิด, ระบบวิทยุติดต่อทางยุทธวิธีใหม่ และระบบข้อมูลและบัญชาการ SCORPION(SICS: SCORPION Information and Command System) และจอแสดงผล
ด้านความอยู่รอดของตัวรถรถถังหลัก Leclerc ได้รับการพัฒนาชุดป้องกันที่อยู่ระหว่างการแจกจ่ายให้ติดตั้ง ซึ่งรวมชุดการยกระดับการป้องกันทุ่นระเบิดและระเบิดแสวงเครื่อง(IED: Improvised Explosive Device) และการป้องกันจรวดต่อสู้รถถังให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังรองรับระบบลวงระเบิดแสวงเครื่อง Barage ด้วย

ปืนใหญ่รถถัง Nexter F1 ขนาด 120mm จะยังคงเป็นอาวุธหลักของรถถังหลัก Leclerc โดยยังใช้ยิงกระสุนที่ใช้อยู่เดิมและกระสุนแบบใหม่เช่นกระสุนระบิดแรงสูง(HE: High-Explosive) ที่ Nexter กำลังพัฒนาอยู่
คือกระสุนระเบิดแรงสูง M3M 120mm ซึ่งสามารถเลือกการทำงานของชนวนได้เป็นแบบกระทบแตก, หน่วงเวลา หรือแตกอากาศ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสำหรับปฏิบัติการรบในเขตเมืองและการต่อต้านการก่อความไม่สงบครับ