วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ยูเครนปฏิรูปกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานของตนโดยรวม Antonov เข้าเป็นเครือเดียวกันกับภาคส่วนต่างๆ

Antonov An-178 at ILA Berlin Air Show 2016 1-4 June
https://www.facebook.com/ukroboronprom

UKROBORONPROM AIRCRAFT CLUSTER: REFORM OF THE AVIATION INDUSTRY OF UKRAINE
http://ukroboronprom.com.ua/en/en-litakobudivnyj-klaster-ukroboronpromu-reforma-aviatsijnoyi-promyslovosti-ukrayiny.html

Ukroboronprom รัฐวิสาหกิจกลุ่มเครืออุตสาหกรรมความมั่นคงของรัฐบาลยูเครนได้ประกาศแผนปฏิรูปกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานของยูเครน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมความมั่นคงในประเทศ
โดยได้มีการจัดตั้ง Ukrainian Aircraft Corporation เครือบรรษัทอากาศยานยูเครนเป็นหน่วยงานใหม่ที่รวมบริษัทและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอากาศยานของยูเครนเข้าไว้ด้วยกัน

Ukrainian Aircraft Corporation(UAC) มีบริษัท Antonov ผู้พัฒนาและผลิตอากาศยานรายหลักของยูเครนเป็นหน่วยงานหลัก และประกอบกับภาคส่วนอื่นๆ อาทิเช่น
UKRNIIAT(Ukrainian Scientific-Research Institute of Aviation Technology) สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโลยีอากาศยานยูเครน, รัฐวิสาหกิจ Novator, โรงงานสร้างเครื่องจักร Kharkiv, สำนักออกแบบรวม Kharkiv และ โรงงาน Mayak
หลังจากกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานกลุ่มแรกเหล่านี้(หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ) จะมีการขยายเพื่อเปิดให้ผู้ประกอบอื่นๆทุกประเภท(เช่นบริษัทเอกชน)เข้าร่วมเครือบรรษัทได้

Ukroboronprom กล่าวว่าประสบการณ์ความสำเร็จในการบริหารจัดการดังกล่าวเห็นได้ในทางปฏิบัติจากบริษัทอุตสาหกรรมอากาศยานนานาชาติรายใหญ่ เช่น Boeing และ Airbus
กลุ่มเครืออุตสาหกรรมอากาศยานที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นกลไกที่ทรงพลังในการประสานงานการพัฒนา, การบูรณาการเข้าสู่ตลาดสากล, การเข้าสู่มาตรฐานนานาชาติ,
ที่จะร่วมกับหุ้นส่วนจากภาคส่วนเอกชนและโรงงานที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นของรัฐ ที่จะเร่งความเร็วกระบวนการทดแทนการนำเข้า ผลักดันการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ของเศรษฐกิจของชาติในภาพรวม

ข้อได้เปรียบหลักของการร่วมกลุ่มเครือคือ เมื่อร่วมกลุ่มกัน ผู้ประกอบการจะสามารถวางแผนสายการผลิต, การจัดซื้อ และแผนการตลาดร่วมได้
"เราจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงบวกโดยการรวมโรงงานการผลิตของผู้ประกอบการเข้ารวมกับเครือบรรษัท และลดระดับจำนวนของการบริการและบริหารจัดการที่ซ้ำซ้อนกัน" Roman Romanov ผู้อำนวยการทั่วไปของ Ukroboronprom กล่าว โดยเขากล่าวเพิ่มเติมว่าจะมีการเพิ่มกลุ่มรัฐวิสากิจและหน่วยงานรัฐประเภทอื่นๆเข้าเป็นกลุ่มผู้ประประกอบในเครือใหม่ต่างๆอีกครับ