วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อินเดียและไทยแสวงหาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมความมั่นคงร่วมกัน

Model of Su-30MKI with BrahMos Anti-Ship Cruise Missile at Defense & Security 2015 (My Own Photo)

India and Thailand explore defence industry collaboration
http://www.janes.com/article/61604/india-and-thailand-explore-defence-industry-collaboration

อินเดียและไทยได้เห็นชอบข้อตกลงร่วมกันที่จะขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงด้วยมุมมองการอำนวยความสะดวกการค้าด้านความมั่นคงและและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ข้อตกลงดังกล่าวได้ถูกแถลงเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายนที่ผ่านมาหลังการเจรจาที่ New Delhi อินเดีย ระหว่างนายกรัฐมนตรีอินเดีย นาย Narendra Modi ที่ต้อนรับการมาเยือนอินเดียของนายกรัฐมนตรีไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

แถลงการณ์ได้กล่าวว่าทั้งสองประเทศคืออินเดียและไทยจะเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อสร้าง "การเชื่อมโยง" ในส่วนการวิจัยและพัฒนาด้านความมั่นคง และการผลิตร่วมกัน
ความร่วมมือด้านความมั่นคงจะเป็นการขยายทั้งการแลกเปลี่ยนทางการทหารและการฝึกทางทหารเพิ่มเติมร่วมกัน, การทำงานร่วมกันในการต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัดในทะเล และความร่วมมือเชิงลึกในการลาดตะเวนทางทะเล

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงแถลงการณ์ได้แสดงถึงความร่วมมือกันในกรอบการทำงานสำหรับความเป็นไปได้ในการส่งออกอาวุธของอินเดีย ซึ่งนโยบาย "Make in India" ของรัฐบาลอินเดียปัจจุบันที่ต้องการจะให้กลุ่มธุรกิจของไทยเข้ามาลงทุนดำเนินการในอินเดียมากขึ้น
โดยอินเดียมีประสบการณ์ด้านการออกแบบและผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ความมั่นคงหลายประเภทด้วยตนเองและร่วมมือกับต่างประเทศในหลายระดับเป็นเวลานาน ซึ่งอินเดียสนใจที่จะเพิ่มความร่วมมือกับไทยในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงกับไทยให้มากยิ่งขึ้นในอนาคตครับ