วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สโลวาเกียเปิดตัวรถรบทหารราบล้อยาง Corsac 8x8

Slovakia unveils 8x8 Corsac infantry fighting vehicle
Slovakia's MSM Group has developed the 8x8 Corsac infantry fighting vehicle based on the Pandur II armoured personnel carrier. Source: Miroslav Gyurosi

The Corsac is fitted with the Turra 30 remote control turret armed with a 30 mm automatic gun and two 9M113 Konkurs anti-tank guided missiles. (Miroslav Gyurosi)
http://www.janes.com/article/60810/slovakia-unveils-8x8-corsac-infantry-fighting-vehicle

MSM Group สโลวาเกียเปิดตัวรถรบทหารราบ(IFV: Infantry Fighting Vehicle) ล้อยาง 8x8 ขนส่งทางอากาศได้แบบใหม่
รถหุ้มเกราะล้อยางต้นแบบนี้มีชื่อว่า Corsac มีพื้นฐานมาจากรถเกราะลำเลียงพลล้อยาง Pandur II ของ General Dynamics European Land System (GDELS) Steyr ออสเตรีย
การพัฒนารถต้นแบบนำโดย MSM Group ร่วมกับหุ้นส่วนรายอื่น เช่น EVPU, Konstrukta Defence และ GDELS-Steyr
โดยรถเกราะล้อยาง Corsac ถูกออกแบบให้ตรงตามความต้องการของกองทัพสโลวาเกีย และติดตั้งป้อมปืน Remote แบบ Turra 30

รถรบทหารราบ Corsac 8x8 รถต้นแบบมีมิติขนาด 7.43mx2.67mx2.95m มีความสูงจากพื้นถึงตัวรถ 0.45m มีกำลังพลประจำรถ 3นายประกอบด้วย ผู้บังคับการรถ, พลขับ, พลยิง บรรทุกกำลังพลทหารราบได้ 6นาย หรือสัมภาระน้ำหนัก 9,500kg
ตัวถังรถมีเกราะป้องกันกระสุนระดับ STANAG 4569 Level 2 และป้องกันแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดได้ระดับ STANAG 4569 Level 3A/B รถมีน้ำหนักพร้อมรบ 19.8tons
เกราะป้องกันกระสุนสามารถเพิ่มเติมเป็นระดับ STANAG 4569 Level2 ถึง Level 4 ด้วยเกราะ Ceramic แบบ Applique
ชุดระบบป้องกันนิวเคลียร์, ชีวะ,เคมี (NBC: Nuclear, Biological, and Chemical) ประกอบด้วย ระบบกรองและปรับอากาศ FVZ-98M ระบบตรวจจับสารพิษ RAID XP และชุดกำจัดกัมมันตรังสี OS-3M

รถรบทหารราบ Corsac 8x8 ใช้เครื่องยนต์ดีเซล Cummins ISLe HPCR แบบมี turbo charge กำลัง 450HP ให้กำลังสูงสุด 335kW รอบเครื่อง 1,637Nm
ทำให้รถทำความเร็วบนถนนได้สูงสุด 115km/h ที่พิสัยทำการ 650km และสามารถเคลื่อนที่ขณะลอยตัวในน้ำได้ที่ความเร็ว 10km/h
ระบบอาวุธป้อมปืน Remote แบบ Turra 30 สร้างโดย EVPU สามารถเลือกติดตั้งอาวุธหลักได้เป็นปืนใหญ่กล 2A42 30mm รัสเซีย หรือ Bushmaster Mk44 30mm สหรัฐฯ อาวุธรองสามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งปืนกล 7.62mm หรือปืนกลหนัก 12.7mm
ป้อมปืน Turra 30 ยังสมารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง 9M113 Konkurs (NATO กำหนดรหัส AT-5 Spandrel) รัสเซีย หรือสามารถเลือกติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง Rafael SPIKE อิสราเอลได้ครับ