วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพสหรัฐฯดำเนินงานก้าวหน้าต่อเนื่องการพัฒนาชุดเกราะเสริมพลัง TALOS

USSOCOM continues to advance TALOS development
US Special Operations Command officials have re-affirmed their continued interest in the Tactical Assault Light Operator Suit programme. Source: Revision Military
http://www.janes.com/article/60861/ussocom-continues-to-advance-talos-development

กองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพสหรัฐฯ(USSOCOM: US Special Operations Command) ได้เปิดข้อมูลทางการในงานสัมมนาอุตสาหกรรมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ SOFIC 2016(Special Operations Forces Industry Conference)
เปิดเผยรายการความต้องการของโครงการลับชุดเกราะโครงกระดูกภายนอกเสริมพลัง(Powered Exoskeleton) แบบ TALOS(Tactical Assault Light Operator Suit)
ตามที่หัวหน้ากองกำลังเฉพาะกิจการจัดหาร่วม TALOS (Joint Acquisition Task Force (JATF)-TALOS) คือ นาวาโท Anthony Baker จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือสหรัฐฯ(NAVSPECWARCOM: Naval Special Warfare Command) และ พลเอก Raymond Anthony Thomas III ผู้บัญชาการกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพสหรัฐฯ
ได้บรรยายสรุปถึงการพัฒนาล่าสุดเรื่องการอนุมัติการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการ "สนับสนุนระดับสูงสุด" สำหรับโครงการนี้ในงานสัมมนา

โครงการ TALOS จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดย พลเรือเอก Bill McRaven ในปี 2014 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาต้นแบบชุดรบขั้นก้าวหน้าในเดือนสิงหาคม 2018
แนวคิดของชุด TALOS มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มขีดความสามารถ "การป้องกันอาวุธยิงขีปนวิถีที่ครอบคลุม, การหยั่งรู้สถานการณ์, และการโจมตีและสังหารอย่างรวดเร็วและแม่นยำ" ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติการรบในเขตเมือง(MOUT:Military Operations in Urban Terrain)
นาวาโท Baker ได้เปิดเผยเป้าหมายของ JATF-TALOS ในปีงบประมาณ 2016 ว่าได้รวมถึงการเดินหน้าการพัฒนาชุดรบนี้อย่างต่อเนื่อง โดยรวมการวิจัย, การประเมินผล, การทดสอบ, และการพัฒนาของวิทยาการที่เกิดขึ้นใหม่และที่พลิกโฉม, ระบบย่อย และส่วนประกอบต่างๆ

แผนดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงการเร่งอัตราการพัฒนาวิทยาการและการเปลี่ยนผ่านวิทยาการเหนือเส้นขอบฟ้าด้านความสามารถในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการที่ซับซ้อนและไม่แน่นอนในอนาคต เช่นเดียวกับการสร้างชุดต้นแบบเพื่อส่งมอบให้ผู้ใช้งานภาคสนามได้อย่างรวดเร็วโดยมีความล่าช้าน้อยที่สุด
ขอบเขตการทำงานที่ให้ความสนใจในโครงการนี้ประกอบด้วย ระบบโครงกระดูกภายนอก(Exoskeleton), ระบบพลังงาน, C4I(การบัญชาการ, ควบคุม, สื่อสาร, คอมพิวเตอร์ และข่าวกรอง Command, Control, Communications, Computers and Intelligence)
ส่วนติดต่อระหว่างผิวของผู้สวมชุดและชุดรบซึ่งร่ววมระบบตรวจจับทางชีวภาพ เช่นเดียวกับหมวกสนามและเกราะป้องกัน

"USSOCOM ยังไม่ได้กำหนดความต้องการ(สำหรับระบบ TALOS) อย่างเต็มที่ เรากำลังเผชิญหน้ากับระยะเวลาที่โหดหินมากสำหรับชุดต้นแบบในเดือนสิงหาคม 2018" นาวาโท Baker อธิบายเสริม
ขณะที่การตั้งข้อสังเกตว่าระบบ TALOS ท้ายสุดจะสามารถนำไปเปิดตัวเพื่อใช้กับหน่วยภาคพื้นดินตามแบบในอนาคตได้หรือไม่ ถ้าหากโครงการของ USSOCOM นี้ได้พิสูจน์ถึงความสำเร็จแล้ว
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่โครงการได้อธิบายว่ามันยังมีปัญหาสำคัญที่จะต้องมีการแก้ไขอีกหลายๆอย่าง ซึ่งรวมถึงการที่ทหารจะใช้สองมือของตนดำเนินการ "ติดยึด" ชุดรบนี้เข้ากับระบบอาวุธประจำกายของของตนได้อย่างไรด้วยครับ