วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ภาพเปิดเผยเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ Type 093 จีนรุ่นใหม่ล่าสุด

Image shows new variant of China's Type 093 attack submarine
An image published on Chinese online forums shows that a new variant of China's Type 093 SSN has sail and other modifications intended to reduce drag and noise. Source: Via Top81 webpage
http://www.janes.com/article/61727/image-shows-new-variant-of-china-s-type-093-attack-submarine

ภาพล่าสุดที่เผยแพร่ใน Internet ของจีนได้ยืนยันถึงเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ชั้น Type 093 SSN (NATO กำหนดรหัส "Shang") รุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีน(People's Liberation Army Navy)
จากภาพที่เผยแพร่ใน Online Forums จีนแสดงให้เห็นถึงเรือดำน้ำนิวเคลียร์ชั้น Type 093 รุ่นใหม่ที่มีส่วนโหนก(Bump)หลังแพนครีบปีก(Sail)ที่หอเรือ(Conning Tower)
ซึ่งอาจจะมีจุดประสงค์เพื่อช่วยกระจายกระแสการไหลของน้ำที่เกิดขึ้นจากแพนปีกเพื่อลดแรงต้าน(Drag) และลดเสียงของเรือลง

บทความที่เผยแพร่ที่ Website Guancha.com ในวันเดียวกันได้อ้างว่าเรือดำน้ำโจมตีนิวเคลียร์ชั้น Type 093 รุ่นใหม่นี้ยังได้ติดตั้งระบบแท่นยิงแนวดิ่ง(VLS: Vertical Launch System)
สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนต่อต้านเรือผิวน้ำ YJ-18 และอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนโจมตีภาคพื้นดินพิสัยไกล DF-10 รุ่นยิงจากเรือดำน้ำ
อย่างไรก็ตามจากภาพที่เปิดเผยออกมาล่าสุดนี้ยังไม่มีความชัดเจนยืนยันได้เพียงพอว่า ส่วนโหนกที่เพิ่มขึ้นมาของเรือนั้นเป็นพื้นที่ติดตั้งแท่นยิง VLS สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีจริงหรือไม่

แม้จะยังไม่มีความชัดเจนแต่ทว่าที่แน่นอนคือเรือดำน้ำที่ปรากฎในภาพดังกล่าวน่าจะอยู่ในโครงการเรือดำน้ำชั้น Type 093 Shang ของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีน
ในปี 2016 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ Pentagon ได้รายงานต่อสภา Congress สหรัฐฯในหัวข้อเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางทหารและความมั่นคงของจีนเมื่อไม่กี่เดือนก่อนว่า
ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกกำลังพัฒนากองเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง โดยจีนกำลังจะประเมินค่าเรือดำน้ำชั้น Type 093 Shang เข้าประจำการเพิ่มอีก 4ลำ ร่วมกับเรือที่เข้าประจำการแล้วขณะนี้ 2ลำ
"เรือดำน้ำชั้น Shang SSN จะถูกนำเข้าประจำการเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ชั้น Type 091 Han ที่มีอายุใช้งานมานาน โดยเรือดำน้ำชั้น Shang รุ่นปรับปรุงได้ติดตั้งแท่นยิง VLS และอาจยิงอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนต่อต้านเรือผิวน้ำขั้นก้าวหน้า YJ-18 ได้" ตามเอกสารกล่าว

มีบางรายงานให้ข้อมูลว่าเรือลำที่3 และลำต่อมาอีก 3ลำจะเป็นรุ่นที่ยืดความยาวตัวเรือจากเรือชั้น Shang เดิมที่เข้าประจำการแล้ว 2ลำ
โดยเป็นไปได้ว่าอาจจะเพิ่มส่วนห้องพิเศษ Dry Dock Shelter สำหรับสนับสนุนปฏิบัติการของนักประดาน้ำหน่วยรบพิเศษเช่นที่เคยมีภาพเผยแพร่ออกมา แม้ว่ายังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ แต่เรือดำน้ำลำที่3รุ่นใหม่นี้มักรู้จักในชั้น Type 093A
ทั้งนี้ยังมีรายงานยืนยันด้วยว่า จีนกำลังพัฒนาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ติดอาวุธปล่อยนำวิถีร่อน SSGN ซึ่งมักจะถูกเผยแพร่บ่อยครั้งในชื่อชั้น Type 093G ครับ