วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ตุรกีออกเอกสารขอข้อเสนอโครงการปรับปรุงเรือดำน้ำ U209 ชั้น Preveze

Turkey issues RfP for Preveze-class submarine modernisation
Turkey plans to modernise its four Preveze-class submarines. Source: US Navy
http://www.janes.com/article/61687/turkey-issues-rfp-for-preveze-class-submarine-modernisation

ตุรกีมีแผนที่จะปรับปรุงเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าชั้น Preveze(Type 209/1400) ของกองทัพเรือตุรกีตามร่างแผนการจัดหาด้านกลาโหมของประเทศ
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเพื่ออุตสาหกรรมความมั่นคง(Undersecretariat for Defense Industries: SSM) ได้ออกเอกสารขอข้อเสนอ(RFP: Request for Proposal) สำหรับการทำงานโครงการปรับปรุงครึ่งอายุเรือ(Mid-Life) ซึ่งจะให้ผู้เข้าแข่งขันเสนอภายในวันที่ 22 กรกฎาคม
SSM ตุรกีได้ให้ข้อมูลกับ Jane's ว่าระบบ Electronic ที่ใช้กับเรือดำน้ำ U209/1400 ชั้น Preveze จะถูกแทนที่ด้วยระบบยุคใหม่ที่ทันสมัย ซึ่ง SSM ยังกำหนดด้วยว่าการปรับปรุงเรือดำน้ำนี้จะเป็นโครงการพัฒนาภายในประเทศ

เรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าชั้น Preveze ถูกสร้างที่อู่ต่อเรือ Golcuk ตุรกีภายใต้สิทธิบัติของบริษัท Howaldtswerke-Deutsche Werft(HDW) ในเครือ ThyssenKrupp Marine Systems(TKMS) ระหว่างปี 1989-1994
โดยกองทัพเรือตรุกีมีแผนที่จะประเมินการทดแทนเรือดำน้ำชั้น Preveze ด้วยเรือดำน้ำที่ออกแบบโดยตุรกีเองซึ่งมีกำหนดการสร้างในราวปี 2030s
ปัจจุบันกองทัพเรือตุรกีมีเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าแบบ Type 209 ประจำการอยู่ 3ชั้น รวม 14ลำ ประกอบด้วย เรือดำน้ำชั้น Atilay(Type 209/1200) 6ลำ ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยเรือดำน้ำแบบ Type 214 6ลำในอนาคต, เรือดำน้ำชั้น Preveze(Type 209/1400) 4ลำ และเรือดำน้ำชั้น Gur(Type 209/1400mod) 4ลำครับ