วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กองทัพเรือกรีซยอมรับเรือดำน้ำ U214 สองลำสุดท้ายเข้าประจำการ

Greece accepts final Type 214 submarines into service
The Hellenic Navy officially inducted into service the last two Type 214HN submarines into service on 23 June at Skaramangas Shipyards. HS Matrozos (S-122) is pictured. Source: Hellenic Navy
http://www.janes.com/article/61762/greece-accepts-final-type-214-submarines-into-service

กองทัพเรือกรีซ(Hellenic Navy) ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าได้ยอมรับเรือดำน้ำโจมตีดีเซล-ไฟฟ้าแบบ Type 214HN สองลำสุดท้ายเข้าประจำการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา
โดยพิธีชักธงขึ้นเสาของเรือ S-122 HS Matrozos และเรือ S-123 HS Katsonis ที่อู่ต่อเรือ Skaramangas ที่ Athens ถือเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ Archimedes ของกรีซที่มีปัญหาต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า 15ปีลง
HS Matrozos ถูกวางกระดูกงูเรือที่อู่ต่อเรือ Skaramangas ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2003 แต่ถูกปล่อยลงน้ำเมื่อเดือนกมภาพันธ์ ปี 2015 และมีความพร้อมปฏิบัติการเมื่อเดือนมีนาคม 2016
ส่วน HS Katsonis ถูกวางกระดูกงูเรือตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2004 มีกำหนดการทดสอบในทะเล(sea acceptance trials) และจะถูกส่งมอบเข้าประจำการในกองเรือภายในสิ้นปีนี้

กรีซลงนามสัญญาในโครงการ Archimedes ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2000 สำหรับการจัดหาเรือดำน้ำ Type 214HN กับเยอรมนีขั้นต้นจำนวน 3ลำ ภายหลังเพิ่มเป็น 4ลำ
โดยเรือลำแรก S-120 HS Papanikolis ถูกสร้างที่อู่ต่อเรือบริษัท Howaldtswerke-Deutsche Werft(HDW) ในเครือบริษัท ThyssenKrupp Marine Systems(TKMS) ที่ Kiel เยอรมนี
และเรืออีกสามลำคือ S-121 HS Pipinos, S-122 HS Matrozos และ S-123 HS Katsonis ถูกสร้างที่อู่ต่อเรือ Skaramangas ที่ Athens กรีซ
อย่างไรก็ตามโครงการนี้ได้รับผลความเสียหายของความล่าช้าที่สำคัญจากการตรวจทานแก้ไขทางเทคนิค, การเปลี่ยนเจ้าของอู่ต่อเรือจากรัฐบาลกรีซเป็น Abu-Dhabi Mar สหรัฐอาหรับเอมิเรนต์ /TKMS เยอรมนี และข้อกล่าวหาที่ว่ามีการทุจริตในโครงการ

แม้ว่าโครงการจะมีปัญหา แต่ปัจจุบันกองทัพเรือกรีซมีเรือดำน้ำประจำการแล้ว 11ลำประกอบด้วย เรือดำน้ำแบบ Type 214HN ชั้น Papanikolis ทั้ง 4ลำในข้างต้น
เรือดำน้ำแบบ Type 209/1200 ชั้น Poseidon 4ลำคือ S-116 HS Poseidon, S-117 HS Amfitriti, S-118 HS Okeanos ซึ่งลำนี้ได้รับการปรับปรุงติดตั้งระบบขับเคลื่อน AIP และ S-119 HS Pontos
และเรือดำน้ำแบบ Type 209/1100 ชั้น Glavkos 3ลำ ซึ่งเรือลำแรกของชั้นคือ S-110 HS Glavkos ถูกปลดประจำการลงตั้งแต่ปี 2011 แล้ว โดย S-111 HS Nireus, S-112 Triton และ S-113 HS Proteus ยังคงประจำการอยู่ครับ