วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เกาหลีเหนือกำลังสร้างฐานเรือดำน้ำขนาดใหญ่แห่งใหม่

North Korea building new, larger submarine pens
Airbus Defence and Space imagery from 3 October 2014 showing continuing construction of a possible ballistic missile submarine base near Sinpo, North Korea. Source: CNES 2014, Distribution Airbus DS / 2016 IHS
http://www.janes.com/article/62516/north-korea-building-new-larger-submarine-pens

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกำลังก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มั่นแข็งแรงใกล้กับเมืองท่า Sinpo ซึ่งอาจจะเป็นอู่เรือดำน้ำแบบป้อมปราการปกปิดแข็งแรง(Submarine Pens) ซึ่งอาจจะเป็นฐานทัพเรือดำน้ำติดขีปนาวุธ(SSB)
สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ทางตอนใต้อู่เรือ Sinpo ระยะทาง 2.25km ใกล้กับฐานทัพเรือ Mayang-do ทางฝั่งตะวันออกของประเทศ ฐานทัพใหม่นี้อาจจะเป็นโครงการก่อสร้างทางทหารที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีเหนือในตอนนี้

Airbus Defence and Space imagery ได้แสดงพัฒนาการก่อสร้างจากภาพถ่ายดาวเทียมตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี2012 เทียบกับภาพใน Google Earth ปี2009 (ครอบคลุมพื้นที่ 6,000ตารางเมตร) ที่พื้นที่อ่าวเริ่มถูกปิดกั้นด้วยกำแพงในทะเลและส่วนเนินล้อมรอบถมเต็มไปด้วยวัสดุ
พื้นที่อ่าวถูกถมเกือบเต็มในเดือนตุลาคม ปี2013 การขุดตักในส่วนที่เป็นอู่เรือเริ่มดำเนินการ และการก่อสร้างท่าเรือใหม่เริ่มขึ้น อู่เรือเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2014 เมื่อเกาหลีเหนือพร้อมเทพื้นฐานคอนกรีต
กลางปี 2015 สิ่งก่อสร้างโลหะถูกสร้างขึ้นเหนืออู่เรือเป็นรูปร่างและแผ่นคอนกรีตถูกวางขึ้นรูปเป็นหลังคาอู่เรือดำน้ำ อู่เรือดำน้ำสองอู่มีขนาดโดยประมาณ ยาว 150m กว้าง 10m และห่างจากกัน 14m
ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Airbus Defence and Space imagery เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2016 เปิดเผยว่าการก่อสร้างอู่เรือดำน้ำดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในตำแหน่งขยายบางส่วนที่ปกคลุมด้วยพื้นดิน
การก่อสร้างยังคงดำเนินการต่อไปด้านข้าของทั้งสองอู่เรือดำน้ำและท่าจอดเรือที่ติดกับกำแพงเขื่อนทะเล ท่าเรือใหม่ขณะนี้มีความยาว 137m และกว้าง 13m ซึ่งใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว

กองทัพเรือประชาชนเกาหลีมีฐานที่กำบังเรือดำน้ำอยู่หลายแห่งซึ่งบางส่วนสามารถรองรับเรือดำน้ำโจมตีดีเซลไฟฟ้าชั้น Romeo ที่เก่าล้าสมัยได้ โดยมีรายงานว่ากองทัพเรือเกาหลีเหนือมีเรือดำน้ำชั้นนี้อยู่ราว 20ลำ
นอกจากเรือดำน้ำขนาดเล็กชั้น Sang-O ที่สร้างเองในประเทศราว 40ลำแล้ว เกาหลีเหนือยังได้พัฒนาสร้างเรือดำน้ำโจมตีดีเซล-ไฟฟ้า(SSK)และเรือดำน้ำติดขีปนาวุธดีเซล-ไฟฟ้า(SSB) ด้วยตนเองซึ่งถูกเรียกในรายงานว่าชั้น Sinpo ซึ่งดูเหมือนจะได้อิทธิพลการออกแบบจากเรือดำน้ำโจมตีดีเซล-ไฟฟ้าชั้น Heroj และ Sava ของอดีตยูโกสลาเวียเพื่อทดแทนเรือดำน้ำชั้น Romeo รุ่นเก่าของตน
กองทัพประชาชนเกาหลีได้มีการทดสอบขีปนาวุธยิงจากเรือดำน้ำ(SLBM) แบบ KN-11 ที่ทำการยิงจากเรือดำน้ำติดขีปนาวุธชั้น Sipo มาแล้ว 10ครั้งตั้งแต่ปลายปี 2014 จนถึงล่าสุดเมื่อ 9 กรกฎาคม 2016 ที่ผ่านมา แต่การทดสอบยิงถูกรายงานมีว่าหลายครั้งที่ประสบความล้มเหลวครับ