วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ไทยและยูเครนพิจารณาการจัดตั้งสายการผลิตยานยนต์ทางทหารร่วมกัน

UKROBORONPROM and Ukrspetsexport show BTR-3E1 Armored Personnel Carrier Model at Defense & Security 2015(My Own Photo)

Thailand and Ukraine consider co-production of military vehicles
http://www.janes.com/article/62056/thailand-and-ukraine-consider-co-production-of-military-vehicles

ไทยและยูเครนกำลังพิจารณาความร่วมมือด้านความมั่นคงในโครงการผลิตยานยนต์ทางทหารร่วมกันในประเทศไทย
โดยโครงการดังกล่าวเป็นหัวข้อหนึ่งในการหารือระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมไทย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนาย Andrii Beshta เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย ที่ศาลาว่าการกลาโหม เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคมที่ผ่านมา
โฆษกของรัฐบาลไทยได้ให้ข้อมูลว่าระหว่างการหารือนั้นทางการยูเครนได้เสนอการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของไทยโดยการถ่ายทอด Technology ให้กับภาคส่วนอุตสาหกรรมในประเทศของไทย
และยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ากำลังมองความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตยานยนต์ทางทหารร่วมกันและระบบสนับสนุนการซ่อมบำรุงแบบเต็มอัตราในไทยด้วย

รายงานข้อเสนอความเป็นไปได้ในความร่วมมือการถ่ายทอด Technology การจัดตั้งโรงงานผลิตและซ่อมบำรุงยานเกราะของยูเครนร่วมกับไทยนั้นถูกเปิดเผยขึ้นเป็นครั้งแรกในงาน Defense & Security 2015 เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘(2015)
ซึ่งปัจจุบันกองทัพบกไทยก็ได้มีการจัดหารถหุ้มเกราะล้อยางตระกูล BTR-3E1 ยูเครนจำนวนมากเพื่อเข้าประจำการใน กรมทหารราบที่๒ รักษาพระองค์ฯ และ กรมทหารราบที่๒๑ รักษาพระองค์ฯ กองพลทหารราบที่๒ รักษาพระองค์
รถถังหลัก Oplot ที่สั่งจัดหาจำนวน ๔๙คันเข้าประจำการใน กองพันทหารม้าที่๒ กองพลทหารราบที่๒ รักษาพระองค์ฯ ซึ่งทางยูเครนระบุว่าจะจัดส่งรถครบภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐(2017)
เช่นเดียวกับ กองร้อยยานเกราะ กองพันรถถัง กองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือไทยที่มีรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-3E1 ประจำการอยู่ ๑๒คัน

การที่ยูเครนเสนอการถ่ายทอด Technology ด้านวิทยาการยานเกราะของตนซึ่งบริษัที่อยู่ในการควบคุมของ UKROBORONPROM รัฐวิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมความมั่นคงของรัฐบาลยูเครน
ที่มีผลิตภัณฑ์ยานเกราะหลายระบบที่ประจำการในกองกำลังความมั่นคงรัฐบาลยูเครนและส่งออกให้กับต่างประเทศเช่น รถหุ้มเกราะล้อยาง 8x8 ตระกูล BTR-3 และ BTR-4 และรถถังหลัก Oplot ของ KMDB,
รถหุ้มเกราะล้อยาง 4x4 หลายแบบเช่น Dozor-B ของ KMDB, BARS-8 ของ Bogdan, Kozak II ของ Practika และ Shrek/Spartan/Cougar/Cobra รวมถึงรถยนต์บรรทุกหนักทางทหารของ KrAZ เป็นต้นแล้ว
ถ้าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไทยและยูเครนนี้บรรลุผลเป็นรูปธรรมได้จริงมองว่าจะส่งผลดีกับอุตสาหกรรมความมั่นคงของไทยในระยะยาวมากครับ