วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เรือฟริเกต F125 ลำแรกของกองทัพเรือเยอรมนี F222 Baden-Württemberg ทำการทดสอบในทะเล


The F125 frigate "Baden-Württemberg" at sea during high speed turn maneuver(source: Bundeswehr video)
http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2016/july-2016-navy-naval-forces-defense-industry-technology-maritime-security-global-news/4219-video-german-navys-first-f125-frigate-baden-wuerttemberg-in-sea-trials.html

กองทัพเรือเยอรมนี(Deutsche Marine) กองทัพเยอรมนี(Bundeswehr)ได้เผยแพร่วิดีทัศน์การทดสอบเรือฟริเกตชั้น F125 ลำแรกคือ F222 Baden-Württemberg ขณะทำการเดินเรือทดสอบในทะเลบริเวณชายฝั่งเดนมาร์ก
โดยการทดสอบตัวเรือในทะเลซึ่งมีกำลังพลจากทั้งกองทัพเรือเยอรมนีและวิศวกรพลเรือนของบริษัท TKMS(ThyssenKrupp Marine Systems) ได้มีการดำเนินการหลายอย่าง ทั้งการเดินเรือเลี้ยวฉกาจด้วยความเร็วสูง และการทดสอบระบบ AESA Radar แบบ TRS-4D
มีการคาดการณ์ว่าการส่งมอบเรือให้กับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเยอรมนี(BAAIN สำนักงานยุทโธปกรณ์กองทัพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสนับสนุนบริการแห่งสหพันธรัฐ) จะมีขึ้นภายในเดือนนี้

เรือฟริเกตแบบ F125 หรือเรือฟริเกตชั้น Baden-Württemberg ถูกสร้างโดยกลุ่มร่วมทุน ARGE F125 ที่นำโดยบริษัท ThyssenKrupp Marine Systemsโดยมี Blohm+Voss ซึ่งอยู่ในเครือ TKMS ร่วมกับ Nordsweerke และ Lürssen Werf
โดยจะทำการสร้างเรือทั้งหมด 4ลำเพื่อทดแทนเรือฟริเกตชั้น F122 Bremen 8ลำ ซึ่งเรือลำแรกของชั้นคือ Baden-Württemberg มีกำหนดส่งมอบภายในปี 2016 นี้
เรืออีก3ลำคือ F223 Nordrhein-Westfalen, F224 Sachsen-Anhalt และ F225 Rheinland-Pfalz จะทยอยสร้างส่งมอบจนครบ 4ลำภายในปี 2019
ซึ่งเรือฟริเกตชั้นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับรองรับหลากหลายภารกิจ ทั้งภารกิจการรบในสงครามตามแบบจนถึงการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม

เรือฟริเกตชั้น F125 มีระวางขับน้ำ 7,200tons ความยาวเรือ 149.5m ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ CODLAG กำลังพลประจำเรือประมาณ 150นาย
ระบบอาวุธมีปืนใหญ่เรือ Oto Melara 127/64LW 1กระบอก, ปืนใหญ่กล Remote แบบ Rheinmetall MLG27 2กระบอก, ป้อมปืนกลหนัก Remote แบบ HITROLE 12.7mm 5กระบอก,
อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ RGM-84 Harpoon 8นัด, ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศป้องกันระยะประชิด RIM-116 RAM 2แท่นยิง และระบบอาวุธที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตจำนวนหนึ่งครับ