วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เรืออู่ยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ HMAS Canberra ออสเตรเลียฝึกรับการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง CH-53E สหรัฐฯ

RIMPAC 2016: RAN further expands range of deployable aircraft on board HMAS Canberra with CH-53E landing
A CH-53E helicopter landing on HMAS Canberra at 'RIMPAC' 2016. Source: Commonwealth of Australia/Royal Australian Navy
http://www.janes.com/article/62367/rimpac-2016-ran-further-expands-range-of-deployable-aircraft-on-board-hmas-canberra-with-ch-53e-landing

กองทัพเรือออสเตรเลีย(RAN: Royal Australian Navy) ได้เพิ่มเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงหนัก Sikorsky CH-53E Super Stallion เข้าไปในรายการอากาศยานที่ปฏิบัติการร่วมกับเรืออู่ยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ L02 HMAS Canberra ได้
หลังจากที่เฮลิคอเตอร์ลำเลียงหนัก CH-53E ของนาวิกโยธินสหรัฐฯ(USMC: United States Marine Corps) ฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงหนักนาวิกโยธินที่463(HMH-463) ได้ทำการฝึกลงจอดบนดาดฟ้าเรือ HMAS Canberra ในการฝึก RIMPAC 2016 ที่น่านน้ำใกล้ Hawaii สหรัฐฯ
การประกาศการฝึกลงจอดในครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมกองทัพเรือนานาชาติ Rim of the Pacific (RIMPAC) 2016 ที่จะมีถึงวันที่ 4 สิงหาคม

"การฝึกลงจอดนี้เป็นจุดประสงค์หลักหนึ่งในการฝึก RIMPAC ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่สามารถปฏิบัติการได้จากเรืออู่ยกพลขึ้นบกชั้น Canberra ในอนาคต
และเสริมแนวทางหลักสำคัญของการฝึกในปีนี้ด้านการพัฒนาขีดความสามารถการปรับเปลี่ยนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน" ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองทัพเรือออสเตรเลียกล่าวในช่องทางสื่อสังคม Online
ก่อนหน้าการฝึกลงจอดของ ฮ.ลำเลียงหนัก CH-53E นั้นเรือ Canberra ได้ฝึกการลงจอดร่วมกับเครื่องบินปีกกระดก MV-22 Osprey ของนาวิกโยธินสหรัฐฯในการฝึกเดียวกันก่อนหน้านี้มาแล้ว


การฝึก RIMPAC 2016 เป็นการเปิดตัวเข้าร่วมการฝึกต่างประเทศเป็นครั้งแรกของเรืออู่ยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ชั้น Canberra กองทัพเรือออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการขยายขีดความสามารถของกองทัพเรือออสเตเลียในการปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังมิตรประเทศเช่นสหรัฐฯ
เรือชั้น Canberra มีพื้นฐานจากเรืออู่ยกพลขึ้นบกบรรทุกเฮลิคอปเตอร์จู่โจมชั้น Juan Carlos I กองทัพเรือสเปน โดยตัวเรือถูกสร้างที่อู่ต่อเรือบริษัท Navantia ใน Ferrol สเปน และดำเนินการสร้างต่อจนสมบูรณ์ที่อู่เรือบริษัท BAE Systems Australia ใน Williamstown ออสเตรเลีย
โดยเรือลำแรกของชั้นคือ L02 HMAS Canberra เข้าประจำการเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2014 และเรือลำที่สองคือ L01 HMAS Adelaide เข้าประจำการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2015 ครับ