วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ญี่ปุ่นจัดหา MV-22 เพิ่มเติม 4เครื่อง

Japan orders additional MV-22 tiltrotors
Japan has now ordered just over half of the 17 MV-22Bs that the MoD says it requires to respond 'without delay in case of any invasion of any remote islands'. Source: US Navy
http://www.janes.com/article/62478/japan-orders-additional-mv-22-tiltrotors

ญี่ปุ่นได้ลงนามสัญญาจัดหาอากาศยานใบพัดกระดก Bell-Boeing MV-22B Osprey เพิ่มเติม 4เครื่องจาก 5เครื่องที่ได้ลงนามสัญญาจัดหาไปก่อนหน้านี้ตามข้อมูลที่เปิดเผยโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา
สัญญาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขงบประมาณวงเงิน $544.7 million ตามการประกาศปีงบประมาณผูกผันหลายปีของรัฐบาลสหรัฐฯในการสั่งซื้อการผลิต V-22 จำนวน 17-21เครื่อง ซึ่ง 9เครื่องเป็น MV-22B ของญี่ปุ่นที่ได้ลงนามจัดหาแล้วจากความต้องการจัดหา 17เครื่อง
โดยตามบันทึกสัญญาเป็นการจัดหาในรูปแบบ FMS(Foreign Military Sales) วงเงิน $302.9 million ซึ่งครอบคลุมการจัดหาวัสดุการผลิตในระยะยาว เช่นเดียวกับการจัดส่งอากาศยานซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม ปี2020
นอกเหนือจาการจัดหาเครื่องเพิ่มเติม ญี่ปุ่นยังได้ลงนามสัญญาจัดหาเครื่องฝึกจำลองการบินหนึ่งระบบ คือ MV-22 Tiltrotor Containerized Flight Training Device วงเงิน $9.6 million ซึ่งจะส่งมอบในสิ้นเดือนตุลาคม ปี 2017

ญี่ปุ่นได้สั่งจัดหา MV-22B ชุดแรก 5เครื่องเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2015 วงเงิน $332.5million โดยมีกำหนดส่งมอบในเดือนมิถุนายน 2018
วงเงินทั้งของแผนการจัดหา MV-22B จำนวน 17เครื่องที่ระบุโดยสำนักงานความร่วมมือความมั่นคงกลาโหมสหรัฐฯ(DSCA: Defense Security Co-operation Agency) อยู่ที่ $3 billion
ญี่ปุ่นจะนำ MV-22B เข้าประจำการในหน่วยยกพลขึ้นบกสองกองพลและสองกองพลน้อยที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเพื่อตอบสนองการยึดคืนหมู่เกาะห่างไกลในกรณีที่ถูกกองกำลังต่างชาติรุกรานโดยทันที
ซึ่งภารกิจของ MV-22B ญี่ปุ่นยังขยายขอบเขตรวมถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติด้วยครับ