วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

อังกฤษสั่งจัดหาเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล P-8 Poseidon จากสหรัฐฯ 9เครื่อง

Farnborough 2016: UK orders P-8 Poseidon maritime patrol aircraft
The UK signed a contract for nine P-8 Poseidon maritime patrol aircraft on the opening day of the 2016 Farnborough Airshow. Source: US Navy
http://www.janes.com/article/62159/farnborough-2016-uk-orders-p-8-poseidon-maritime-patrol-aircraft

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร นาย David Cameron ได้แถลงประกาศในงานแสดงอากาศยานนานาชาติ Farnborough 2016 ที่ Hampshire เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมว่า
กองทัพอากาศสหราชอาณาจักร(Royal Air Force) ได้สั่งจัดหาเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล Boeing P-8 Poseidon จากสหรัฐฯจำนวน 9เครื่อง
"วันนี้ได้ได้ลงนามสัญญาจัดหาสำหรับเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล P-8 ใหม่ 9เครื่องสำหรับกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร เป็นการเน้นย้ำความมุ่งหมายของสหราชอาณาจักรที่จะจ่ายเพื่อการป้องกันประเทศในภาพรวม" นายกรัฐมนตรีอังกฤษ Cameron กล่าว

ตามข้อมูลของกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร งบประมาณสำหรับการจัดหา P-8 Poseidon จะอยู่ที่ 3 billion Pound ตลอดไปจนถึงทศวรรษหน้า
การจัดหาเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล P-8 Poseidon นั้นเพื่อเป็นการอุดช่องว่างด้านขีดความสามารถของกองทัพอากาศอังกฤษหลังจากที่โครงการเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล Nimrod MRA4 ที่ถูกยกเลิกไปเมื่อปี 2010
คาดว่า P-8 เครื่องแรกจะถูกส่งมอบให้อังกฤษได้ภายในปี 2019 ซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมสหราชอาณาจักร นาย Philip Dunne กล่าวในงาน Farnborough 2016 ว่า P-8 เครื่องที่เหลืออีก 8เครื่องจะถูกส่งมอบตามมาหลังเครื่องแรกภายใน 24เดือน

เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล P-8 Poseidon เป็นการดัดแปลงเครื่องบินโดยสาร Boeing 737 ติดตั้งระบบตรวจจับ, ห้องบรรทุกอาวุธ และองค์ประกอบอื่นๆ
สำหรับใช้ในภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำ(ASW:Anti Submarine Warfare), ต่อต้านเรือผิวน้ำ(ASuW:Anti-Surface Warfare), ค้นหาและกู้ภัย (SAR:Search And Rescue) และภารกิจอื่นๆ
โดยถูกมีวัตถุประสงค์เดิมออกแบบมาสำหรับประจำการในกองทัพเรือสหรัฐฯ และต่อมาได้สร้างส่งออกต่างประเทศคืออินเดียในรุ่น P-8I Neptune และกองทัพอากาศออสเตรเลีย(RAAF: Royal Australian Air Force)
กองทัพอากาศอังกฤษจะนำ P-8 ทั้ง 9เครื่องประจำการที่ฐานทัพอากาศ Lossiemouth ใน Scotland โดยจะมีกำลังพลเพิ่มเติม 400นายประจำฐานเพื่อปฏิบัติการและสนับสนุนอากาศยาน
งบประมาณอีก 100 million Pound จะถูกนำไปพัฒนาฐานทัพอากาศ Lossiemouth ในส่วนระบบสนับสนุนและการฝึก

การตัดสินในจัดซื้อ P-8 เป็นหัวข้อสำคัญของแผนพิจารณายุทธศาสตร์กลาโหมและความมั่นคงสหราชอาณาจักร 2015(SDSR: Strategic Defence and Security Review 2015)
ซึ่งแผนดังกล่าวได้ตัดสินในทางในการจัดซื้อระบบที่มีขายในตลาดอยู่แล้วคือ P-8 เหนือการแข่งขันในโครงการจัดหาอย่างเป็นทางการ หรือเพื่อการพัฒนาอำนาจอธิปไตย หรือกล่าวอีกแง่คือเพื่อขีดความสามารถด้านการตรวจการณ์ทางทะเล
"เครื่องบิน P-8 เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะเติมเต็มช่องว่างขีดความสามารถของเครื่องบินตรวจการทางทะเลของเรา มันได้ทดลองทดสอบแล้ว และจะสามารถถูกส่งมอบในระยะเวลาที่เราต้องการ"
หัวหน้าสำนักจัดซื้อจัดจ้างกลาโหมสหราชอาณาจักร (DE&S: defence procurement agency) นาย Tony Douglas ได้กล่าวเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมครับ